Lvm -öppen behandling

Hej jag undrar som så mitt lvm har gått vidare till förvaltningsrätten men det jag undrar är om dom med sägaer att jag ska på lvm hem är det försent då om jag säger att jag går in i öppen behandlingshem efter att dom ändå fastställt den domen då jag har tackat nej till frivillig vård innan???? tacksam för svar !!!!

orolig man

Kommentarer

Hej!

Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma från sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och hen till följd av missbruket: 1) utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara och 2) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller 3) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Det är socialtjänsten som ansöker om LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall), men det är förvaltningsrätten som avgör och beslutar om kriterierna för LVM vård är uppfyllda. Om du under förhandlingen hos förvaltningsrätten framhåller att du frivilligt vill ha vård så kommer förvaltningsrätten att ta med det i sin bedömning när de fattar sitt beslut.

Vi soctanter har svårt att göra en bedömning i ditt enskilda ärende men generellt kan man säga, om en person går med på frivilliga insatser framförallt för att undvika LVM och avbryter den frivilliga behandlingen och sedan på nytt bli aktuell för LVM så kan hens ord och vilja ifrågasättas. Detta utifrån att personens samtycke till frivillig vård kan ifrågasättas.

Förvaltningsrättens beslut om tvångsvård kan överklagas till kammarrätten. Det står i förvaltningsrättens dom inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska överklaga. I överklagandet ska du skriva vad du är missnöjd med i förvaltningsrättens dom, och på vilket sätt du vill att den ska ändras.

Vi hoppas att du kommer att få får rätt hjälp på vägen mot ett drogfritt liv.

Vänligen
Soctanterna.

Soctanter