Aktivitet/sysselsättning

Jag undrar om det finns aktiviteter/sysselsättning i förening/organisation i Malmö för personer som tidigare haft ett missbruk men nu går på metadonbehandling?

Frågan
2016-04-11 12:02

Hej!

Det finns olika sätt att komma i någon form av sysselsättning eller aktivitet. Utifrån din fråga förstår vi det som att du gärna vill medverka i någon form av aktivitet eller sysselsättning tillsammans med personer som även går på metadonbehandling.

Vi har varit i kontakt med olika föreningar och organisationer i Malmö som riktar sig till personer som vill komma i någon form av aktivitet, men det är ingen som riktar sig till just målgruppen personer som har metadonbehandling. Dock finns det föreningarna och organisationerna som riktar sig mot personer som hamnat utanför arbetsmarknaden, till exempel till följd av missbruk. Nedan kommer några alternativ;

Creativa gemenskapen (ABF)
Riktar sig till personer som antingen är nyfiken på att komma i sysselsättningen eller någon form av aktivitet. Creativa gemenskapen är en träffpunktsverksamhet med social gemenskap och möjlighet till aktivitet, med positiva förebilder som gått samma väg och som kan erbjuda stöd i alla steg. Varje onsdag är det Öppet hus på Spånehusvägen 47, klockan 09:30.

Det går bra att ringa till Creativa gemenskapen på telefonnummer 0705- 476 476 och ställa fler frågor.
Mer information hittar du på deras hemsida: https://creativagemenskapen.com/

Aktivitetshuset (Malmö stad)
Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag.
Telefonnummer: 040-34 46 27

Hemsidan hittar du här:
https://malmo.se/Social---familjefragor/Hemloshet/Aktivitetshuset.html

RFHL
Är en brukarförening vars kontor ligger i Malmö, verksamheten riktar sig personer som har ett missbruk bakom sig. På RFHL har de en öppen verksamhet som har öppet mellan 09:00-15:00. Vid bestämda tillfällen anordnar de även aktiviteter. T
elefonnummer 040 - 611 91 35.
Mer information hittar du här på deras hemsida: https://rfhl.se/malmo/

Om du skulle vilja vara en del i en verksamhet som riktar sig just mot personer som har metadonbehandling rekommenderar vi dig att prata med kuratorn på mottagningen för metadonbehandlingen. Hoppas du fått svar på din fråga och att du hittar någon aktivitet som passar dig och dina intressen!

Lycka till! Vi hoppas att detta kan vara till hjälp för dig i ditt tillfriskande och frihet från droger

Vänligen
Soctanterna