missbruk??

10 frågor??
1:får man röka vanliga cigg
2:får man ta sej en öl på en fredags kväll??
3:får frugan vara barnvakt om mannen dricker?
4:får frugan gå ut och leka med sina barn då mannen är borta??
5:får man gör saker utan att en annan ska göra en socijalanmälan??
6:vad får man gör innan det händer något??
7:om båda förälrar tar en öl vad händer??
8:om en av en vuxen går ut ock åker på en lob vad händer med våra barn då?
9:om vi inte sitter och gör som soc säger vad händer med barnen då?
10:vi gör det man ska göra med barnen,men vad är det för mening i allt att man SKA gör om INTE ett barn lyssnar??

silver

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som om att din familj har kontakt med socialtjänsten och att du behöver få klarhet i vad myndigheter och socialtjänst har synpunkter på.

1 Röka tobak är inte olagligt men som du säkert vet så får barn i sig tobaksrök om de finns i samma rum. Det är många länder som har förbjudit rökning i offentliga lokaler men det är inte förbjudet ännu att röka tobak i sin bostad. Men av hänsyn till barns hälsa är det olämpligt.

2. Att dricka alkohol är inte olagligt och att dricka en öl eller något glas vin är det ingen som har någon synpunkt på.

3. Det går ju naturligtvis bra att frun är barnvakt men ditt ansvar som förälder upphör inte och det går inte agera som om att barnen inte finns. Som förälder har en alltid ett ansvar för sina barn. Den som dricker för att bli berusad och har barn kommer troligtvis att bli ifrågasatt som förälder.

4. Båda föräldrarna har samma rättigheter och skyldigheter att ge sina barn en trygg och stimulerande uppväxt. Det innebär naturligtvis att barn får frisk luft och även ges möjlighet att träffa andra barn och genom lek utvecklas.

5. Om vilka skyldigheter att anmäla kan du läsa i socialtjänstlagens14 kap. Här kan du läsa om vad som står i 1§
Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten,
Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga
eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården
eller på socialtjänstens område.

6. Den här frågan är svår att svara på eftersom socialtjänsten agerar när barn på något sätt blir misskötta.

7. Som vi skrivit tidigare. Det är inte förbjudet att dricka alkohol men det innebär inte att det går bra att vara berusad och inte ha möjlighet att klara av att ge barnen trygghet.

8. Det kommer med största sannolikhet att öppnas en utredning kring hur era barn har det i hemmet. Det uppfattas som omdömeslöst att ha en så hög berusningsgrad att en blir omhändertagen av polisen.

9. Det beror på vad det är som socialtjänsten har synpunkter på. Det kan innebära att socialtjänsten påbörjar en tvångsutredning där det kan bli att barnen blir omhändertagna enligt LVU.

10. Om barnen inte lyssnar och gör som de vuxna säger så kan det innebära att de vuxna behöver ändra sitt sätt att uppfostra. Om de bekymren finns så kan en ansöka om bistånd till föräldragrupp i någon form.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter