hur ska jag sluta!!!!!!

hej!

Jag har kokain missbruk och det har jag haft i över 10 år. Jag har försökt att sluta men misslyckats. Innan var det att jag tog på helgar eller när det var fest. Men nu tar jag det i flera dagar i sträck utan att sova. Jag har blivit av med mitt jobb och mitt lägenhet på grund av mitt missbruk. Det har gått nu för långt!!, nu vill jag ha professionellt hjälp om det finns nånstans där ute. Var kan man få hjälp att sluta med kokain?

Anton

Kommentarer

Hej!

Det verkar som ditt missbruk har bidragit till allvarliga negativa konsekvenser i ditt liv, du skriver att du blivit av med både arbete och bostad.

Vi förstår av det du skriver att du nu har kommit till insikt att du måste göra en förändring när det gäller ditt missbruk. Att du nu har fattat ett beslut att förändra ditt liv. Vi ska här försöka ge dig lite information om några olika alternativ som du kan ta kontakt med för att få hjälp att komma tillrätta med ditt missbruk och få ordning på ditt liv.

För den som är bosatt i Malmö finns verksamheten, Öppenvårdhuset Gustav, som tar emot personer som är över 18 år som har problem med droger. Behandlingen är kostnadsfri. Verksamheten finns på Stora Nygatan 55, telefon 040- 34 91 90. Drop in tider måndag-fredag 08-00-12.00,13.00–16.00. Du kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida:

https://malmo.se/Social---familjefragor/Missbruk--beroende/Oppenvardshuse...

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för den som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne. Upptagningsområde Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Du kan ta kontakt med Maria Malmö på egen hand eller med hjälp av exempelvis föräldrar, skola, socialtjänst eller sjukvård. All kontakt är frivillig. Du når dem på telefon 040 -33 71 70 Besöksadress Grönegatan 9.

Du kan även vända dig till socialtjänsten i det stadsdelsområde där du bor. Du får där kontakt med en socialsekreterare som bl.a. ger dig information om vilka behandlingsalternativ som finns och du kan även framföra egna önskemål. Ingen behandlingsmodell passar alla och enligt socialtjänstlagen har du rätt att vara med och påverka planeringen och valet av vård.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har fattas ett beslut. Ni gör sedan tillsammans upp en planering kring vården och behandlingen. Om du inte är nöjd med den hjälp du erbjuds kan du överklaga beslutet.

Exempel på hjälp som personer med missbruksproblem kan få genom socialtjänsten är olika former av stödinsatser, öppenvårdsbehandling och vård på behandlingshem.

Kontakta Malmö stads växel, telefon 040- 34 10 00, så hjälper de dig att komma till rätt socialkontor.

Vi hoppas att du kommer att hitta den hjälp du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter