Vad ska jag göra

Jag har ett heroin missbruk som eskalerar mer och mer på nätterna har jag det värst och har självmordstankar för jag inte vet hur jag ska få ett slut på allt och känner mig ensam och övergiven
Vad ska jag göra?
Har två lvm anmälan på mig

Rosen

Kommentarer

Hej!

Din situation verkar inte vara lätt. Vi tycker att det är bra att du söker hjälp och på så vis försöker förbättra din situation och ditt mående.

Utifrån hur du beskriver din situation verkar du vara i behov av hjälp från både socialtjänsten och psykiatrin. Socialtjänsten är den myndighet som kan ge dig stöd och hjälp att sluta ditt missbruk. Du kan själv kontakta socialtjänsten i det område i Malmö som du tillhör och se vad de kan erbjuda dig för hjälp. Socialtjänsten erbjuder i första hand missbruksbehandling på frivillig väg, men kan i vissa fall vara tvungen att ta till tvångsåtgärder om den enskilde riskerar att allvarligt skada sin hälsa genom sitt missbruk. Om du är osäker på vilket område som du tillhör kan du kontakta Malmö Stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 som hjälper dig vidare. Malmö Stad driver också Öppenvårdshuset Gustav som kostnadsfritt ger stöd, behandling och råd till personer med missbruk samt deras anhöriga. Du når dem på telefonnummer 040-34 91 90.

För att få hjälp och stöd med ditt psykiska mående, dina suicidala-tankar och din känsla av övergivenhet och ensamhet, kan du kontakta psykiatrin. Det finns olika vägar att komma i kontakt med psykiatrin. Du kan dels ta kontakt med din Vårdcentral som kan remittera dig vidare till psykiatrin men också söka vård genom att ta kontakt med psykiatrins akutmottagning som finns på sjukhusområdet och som du når på telefonnummer 040-33 80 00. Region Skåne har också två öppenvårdsmottagningar dit du kan göra en egenanmälan. Dessa öppenvårdsmottagningar ligger på Drottninggatan och på Fosievägen och du når dem för rådgivning och egenanmälan genom att kontakta Sjukvårdsrådgivningen 1177.

Vi hoppas du har fått svar på dina frågor och att du har fått uppslag på hur du kan söka vidare hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter