Tagen Av Polis

Postat: 2010-06-17 12:08

Jag har en fråga. Jag blev full en helg och polisen körde hem mej. Sen fick jag ett papper att jag ska gå till soc på ett möte. Jag fatta inte om jag måste gå eller om jag kan strunta idet.

Adam

Kommentarer

Postat: 2010-06-17 14:08

Hej

Du blir kallad till ett möte på socialtjänsten på grund av att du har ”lobbats”, det vill säga omhändertagits med stöd av Lag om omhändertagande av berusade personer. Du behöver inte gå på detta möte om du inte vill. Det är inget tvång. Socialtjänsten kallar dig för att prata med dig om situationen och för att höra hur du har det och hur du mår. Många tror att de har gjort något fel när de blir kallade till ett samtal på socialtjänsten, så är inte fallet utan detta är för att fånga upp människor i begynnande missbruk samt informera om hur LOB kan påverka körkortet.

Om du omhändertas enligt LOB så skickas en rapport till socialtjänsten, vapenregistret och vägverket. Om du upprepade gånger blir omhändertagen på grund av berusning och du har körkort eller söker lämplighetsintyg så kommer du att kallas till en så kallad körkortsutredning på socialförvaltningen. Dessa görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län. Du kommer då att få träffa en socialsekreterare som inleder en utredning på dig och du kommer att bli registrerad i socialförvaltningens journalsystem. Efter att utredningen är klar skickas denna till länsstyrelsen som sedan fattar beslut i frågan, om körkortet ska återkallas eller om lämplighetstillstånd ej ska beviljas. Socialförvaltningen kan även be dig att lämna drogtester för att visa att du avhåller dig från droger och alkohol.

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanter