Oroligt Mamman

Postat: 2008-04-15 13:08

hej min dotter som är 15 år var på en tjej middag hos en kompis,jag frågade tjejen som skulle ha middag om det skulle finnas alkohol med på middag och hon nekade bestämd.kl ett på natten kommer min 15 åriga hem från tjej middag hon var så full att hon knapt kunde stå på benen. tjejens föreldrar hadde lämnat lägenheten tidigt under kvällen.samtliga ungdomar mellan 15 och 16 var fulla.
min frågan vem är det som ber ansvaret för de ungas drickande de aktuella dagen.är det föräldrarna till 16 åring som hadde middagen eller ngn annan. tacksam för svar.

mamman

Kommentarer

Postat: 2008-04-18 11:30

Hej orolig mamma

Vi förstår din oro och ilska, det är inte alltid lätt att vara förälder till en tonåring och som förälder finns en önskan att kunna kontrollera alla steg som tonåringen tar. Du gjorde rätt som kontaktade vännen innan festen.

På din fråga är det du som förälder som enligt lag är ytterst ansvarig för din dotter. Däremot har den eller de som langat alkoholen till ungdomarna gjort sig skyldiga till brott enligt svensk lag.

Tips och stöd inför liknande situationer är att diskutera med övriga föräldrar och dem som festen ska hållas hos, försök komma överens om en gemensam syn och stötta varandra i den. Diskutera med ungdomarna och markera att det inte är tillåtet att inta alkohol. Om du som orolig förälder ej får den respons du önskar från andra föräldrar, kan du ändå ta ditt ansvar och förbjuda din tonåring att delta i sådana sammanhang, det är din rättighet och skyldighet som vuxen. När din tonåring tjatar som mest, kan du i bakgrunden ha de skador och konsekvenser som kan komma utav alkohol och fylla. Om du använder dig av de länkar som vi tipsar om under vår hemsida, kan du finna konkret information om de skadeverkningar som kommer av alkoholanvändning. Det ska inte förglömmas att man under berusning kan råka väldigt illa ut på andra sätt.

Som tonåring är föräldrarnas tjat uttröttande, dock uppmuntras ändock detta eftersom det i slutändan är ditt sätt att påverka din ungdom. Vad man som vuxen bör ta vara på är att detta i bästa fall ska ske i en dialog med tonåringen, för att därigenom skapa en förtroendegivande relation. Dock är det i slutändan föräldern som har beslutande rätt tills att ungdomen fyller 18 år.

Att ”tjata” är att vara delaktig i sitt barns liv. Även om man ibland, utifrån tonåringens uppfattning, framstår som en dålig förälder måste ändå gränserna sättas, vilket vi uppmuntrar alla föräldrar att göra.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar och lycka till!

Vänligen

Soc-tanterna på nätet

Soctanter