Varför Å Varför "Soctanter"

Postat: 2008-04-05 15:27

Jag är socionom och jag tycker det är direkt olämpligt att ni valt att kalla detta forum för "soctanter". Vårt yrke har tillräckligt med trovärdighetsproblem och ifågasättande av vår kompetens och professionalism. Ni gör ju saken värre genom att officiellt använda ord som "soctanter" när det gäller representation av vårt arbetsområde och yrke.

Kan ni inte vara snälla och iaf försöka ge sken av att ha någon form av professionalism, om inte annat för oss andras skull! Visom försöker rycka upp yrket och framhäva det komplicerade och komplexa arbete som socialsekreterare idag gör.

Jag vet inte om detta beror på någon form av generationsklyfta inom yrket, men jag och mina kollegor skulle aldrig acceptera en sådan benämning. Det som kom på den geniala iden att använda denna benämning borde skämmas!

Mikael

Kommentarer

Postat: 2008-04-15 13:31

Hej

Vi som arbetar som ”Soctanter på nätet” är socionomer liksom du, Mikael.

Att vara socionom innebär att man har en universitetsutbildning med en kandidatexamen.

Vi håller med dig i det du skriver Mikael att en socialsekreterares arbete är komplext och stundtals komplicerat. Det komplexa märker vi tydligt utifrån inläggen på forumet.

Namnet ”Soctanter på nätet” har skapat debatt. Vi uppmuntrar till debatt och ser det som något positivt och välkomnade. Benämningen ”Soctanter på nätet” har fått många positiva reaktioner av användarna men det är också en del som ansett att namnet urholkar professionalismen i socialarbetaryrket. Vi anser inte att vår professionalism ifrågasätts av benämningen ”Soctanter på nätet”. Snarare anser vi att namnet har en viss självironi i sig och ifrågasätter myten som finns hos många att socialtjänsten består av gråa, inneslutna damer med hög knut och knälång kjol.

Det skall tilläggas att inga negativa kommentarer på namnet har inkommit från någon användare av forumet.

Vi tror att namnet lockar till nyfikenhet och det är en del i av vad ett diskussionsforum som ”Soctanter på nätet” behöver.

Beslut att behålla namnet ”Soctanter på nätet” har tagits av Södra Innerstadens ledningsgrupp eftersom målgruppen verkar förstå och uppskatta ironin bakom namnet.

I tjänsten

Två stolta ”Soctanter på nätet”

Soctanter

Postat: 2008-04-17 12:05

Namnet "soctanter" spelar ju verkligen på alla fördomar som många har angående, socialtjänsten personal, könsfördelning (visserligen korrekt) och för att inte säga bristen på kompetens. Människor känner sig generellt trygga när man bekräftar deras stereotyper och fördomar, det gäller oss alla. Dock så är det ju knappast till fördel för oss yrkesverksamma i detta fall.

Om ni arbetat länge inom socialtjänsten, vilket ni säkert gjort så vet ni hur mycket kritik vi får i media. Hur ofta det är svårt att hävda vår kompetens och profesionalism gentemot andra yrkesgrupper som vi ofta arbetar mot, tex läkare, psykologer, sjuksköterskor, advokater osv osv. Även våra egna klienter ifrågasätter vår utbildning och kompetensen ganska ofta.

Vi i vårt vårt yrke lider generellt av lågt professionellt självförtroende och har ofta svårt att hävda oss gentemot andra professioner och stå för att vi har en relativt unik kunskapsgrund och perspektiv på människor som är svår att förmedla på ett enkelt sätt till utomstående. Komplexiteten i de sociala utredningar samt arbetsbelastningen gör det ofta svårt att producera utredningar så bra som vi själva vill, vi får ofta nöja oss med nästbäst.

Jag anser att ni försvårar och förvärrar dessa problem med vår trovärdighet, yrkesstolthet och status genom att använda "soctanter" även om det används med ironi.

Vill ni kalla er "soctanter" privat och vara stolta över det, så ser jag inga problem med det. Men nu representerar ni en yrkeskår och en utbildning utåt, vilket innebär en lång rad människor som är socionomer, socialsekreterare. Jag och väldigt många andra vill inte bli presenterade som "soctanter" i officiella sammanhang. För mig handlar det i detta fatt inte först och främst om vår/er klientgrupp. Det handlar om vårt yrke och vår yrkestitel, hur det presenteras, hur det vårdas och vår egen stolthet i dessa frågor.

Ni kanske kan fundera på varför enbart i genomsnitt 2 av 30 i socionmklasser är män? Det handlar inte bara om lönen, det handlar även om extremt lågstatus på yrket. Vi män blir ofta direkt retade för som "soctanter" och "socialkärringar" under student tiden. Idag ses "socionomyrken" som primärt kvinnoyrken, de flesta både kvinnor och män som är yrkesverksamma vill inte ha det så.

Så varför försvårar ni detta arbete? Varför använder ni gladeligen officiella namn som bara förstärker vår låga status och därmed våra låga löner? Vågar ni inte stå upp för er själva som professionalla yrkesmänniskor? Trivs ni och känner ni er säkra genom att bevara den situation som den är utan att ta ställning och kämpa för förändringar och förbättringar?

Om ni inte vill vara en del av lösningen på dessa problem inom vårt yrke så var så snälla att inte vara del av problemet iaf. Detta stora problem finns och är verkligt för många yrkesverksamma även om ni kanske inte vill se det, jag vet inte.

Mikael

Postat: 2008-04-18 11:29

Hej

Till större delen anser vi att din kritik bemötts i vårt förra inlägg. Uppriktigt, kan vi ej förstå din oro för att detta diskussionsforum skulle innebära en förtroendeförlust för yrkeskåren. Vi har inte upplevt att vi blivit ifrågasatta av andra yrkeskårer och det skulle inte kunna anses ske på grund av att detta diskussionsforum bär sitt namn.

Vi har högt professionellt självförtroende och det är därför vi väljer att ”sitta” här och svara på frågor som berör vårt kunskapsområde. Detta handlar som du säger om ”vårt yrke, vår yrkestitel, hur det presenteras, hur det vårdas och vår egen stolthet i dessa frågor”. Vi är socialarbetare.

Diskussionsforumet existerar för våra medborgare, det är dem vi vill nå och om vi kan göra det genom ett namn som tycks skapa debatt hos våra egna, är det vad vi kommer att fortsätta att göra. Som vi tidigare sagt har ingen, utöver professionella, haft synpunkter på vårt namn. Vi vänder oss till medborgarna, för medborgarna. Det väsentliga är att diskussionsforumet i slutändan fullgör sitt syfte, dvs att vi hjälper och stödjer våra medborgare och på sikt påverkar dem som riskerar att stå utanför vårt samhälle på grund av drogmissbruk etc.

I tjänsten

Två stolta socialarbetare och ”Soc-tanter på nätet”.

Soctanter

Postat: 2008-04-18 23:09

Hej!

Som socionom kan jag inte över huvud taget förstå din kritik, Mikael. Det borde räcka att du går in och läser soctanternas inlägg för att du ska kunna göra bedömningen att soctanterna är både kompetenta och professionella.
Någonstans känns det viktigare att de människor som forumet är till för får sina behov tillfredsställda än att yrkesverksamma socionomer får hjälp med att höja sitt dåliga professionella självförtroende. Soctanterna, precis som andra som sysslar med socialt arbete, finns väl till för att hjälpa människor som är i behov av hjälp, eller? Och vad kan vara mer professionellt än att ge medborgarna en möjlighet att på ett enkelt och lätt sätt få den hjälp de efterfrågar? Personligen tycker jag att detta är en viktigare uppgift än att tillmötesgå de yrkesverksamma socionomer som tydligen känner sig trampade på tårna för att de uppenbarligen inte kan känna stolthet över den kompetens yrkesverksamma socionomer besitter och det arbete vi alla gör.
Så jobba på soctanter, ni gör ett kanonjobb! Fortsätt vara stolta över ert jobb! //Margareta

Postat: 2008-04-22 19:46

Jag ifrågasätter inte kompetensen eller kvaliteten på arbete som görs på denna sida eller på de personer som skriver här. Jag stödjer verkligen att ha ett forum på internet där medborgare kan få svar på sina frågor. Dock försvinner faktiskt en del av det positiva genom valet av namn.

Det jag är kritisk till valet av namnet "soctanter" som en del av ett problem som finns idag, inte som en ensam orsak till något. Jag tycker att jag har förklarat så bra jag kan varför jag känner så och andra med mig också. Jag har inte fått några argument alls om varför det skulle vara givande att ha detta namn. Det går precis lika bra att hjälpa våra klienter och inte ha detta namn. Om insatserna eller klientstödet var beroende av detta namn så hade ni haft mitt fulla stöd. Nu är det ju potentiellt negativt även för en stor del klienter.

Men det är svårt att argumentera på nätet, vilket vi nog alla vet. Man väljer den biten man vill svara på och struntar i det som man tycker är besvärande. Vilket ni verkligen visat.

Men visst låt oss blunda för våra dåliga löner, ojämna könsfördelning, låga status, konstant kritik. Att blunda för det är tydligen mycket enklare än att faktiskt försöka göra något litet åt problemet i allas vår vardag, som att tex inte spela på löjliga, förolämpande stereotypbilder av oss i officiella kontexter.

För att även anknyta till ett klientperspektiv så skulle jag vilja veta om ni överhuvudtaget reflekterat över könsfrågan. Hur många klienter som idag önskar men saknar möjligheten att ha kontakt med män i både utredning och behandling, och hur dessa klienter även kan bli vädligt exkluderade här? Detta är ofta extra sant för invandrar män och ungdomar.

Valet av namnet är kladervärt både ur ett klientperspektiv och från ett yrkesperspektiv och att ni totalt vägrar inse eller ens reflektera över det är ju direkt sorligt.

Jag är medveten om att min ton i dessa inlägg är allt annat än diplomatisk. Men på många sätt speglar ju verkligen valet av detta namn och försvarer av det valet en total avsaknad av kontakt med det arbete som som sker på många håll för att förbättra yrkets status och kvalitet. På alla sätt det nu sker. Det är synd att en del verkar vilja vara del av ett konstaterat problem, till och med aktivt stödja det.

Postat: 2008-04-29 09:02

Tycker namnet är rätt träffande vad avser kön på den genomsnittliga socialarbetaren / socionomen.
Sen kan man naturligtvis uppfatta "tant" som nedsättande dock antar jag att benämningen ska uppfattas som mer lättsam och anknyta till hur "vanligt folk" uppfattar socialtjänsten.
På mitt jobb en biståndsenhet för försörjningsstöd i en stad i nedre norrland är vi 2 män på 22 kvinnor flertalet socionomer vilket faktiskt ger rättvisa åt namnet socialtant.
Ekonomisekreteraren

Postat: 2008-05-17 12:36

Gör en anmälan till Jämo så att saken får utredas i ett externt forum.

Postat: 2008-05-24 19:55

Suck...........