Utdrag Ur Journal

Postat: 2008-06-05 12:03

Hej!

Hur går man tillväga för att få kopior på journal på socialen?

Jag

Kommentarer

Postat: 2008-06-05 15:47

Hej!

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med socialförvaltningen som du tillhör och informerar dem om att du vill ta del av din journal. Ni kan sedan komma överens om en tid då du besöker dem personligen. Du måste kunna legitimera dig. Eventuellt kan en kostnad för kopior tillkomma. Observera att socialförvaltningen kasserar akter efterhand, dvs. fem år efter den sista anteckningen i personakten.

Ovanstående gäller om ärendet berör dig själv. Av sekretesskäl kan man inte hämta ut någon annans journal. I ärende som angår annan myndighet ska skriftligt samtycke ges från den det berör innan journal kan lämnas ut.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter