Resursförvaltningen

Postat: 2008-06-10 09:30

Hejsan jag är en kvinna som undrar om ni kan förklara vad det är för ny lag som kommit när det gäller en ny förvaltning som heter resursförvaltning som träder i kraft nu 1 juli
vad den inhåller vad den är till för
med vänliga hälsningar magret

Magret

Kommentarer

Postat: 2008-06-12 13:47

Hej Magret

Den 1 juli startar en ny förvaltning i Malmö som heter sociala resursförvaltningen. Den kommer att ha en egen politisk nämnd, Det är alltså ingen ny lag som kommer utan en ny förvaltning utöver de tio stadsdelsförvaltningarna som finns i dag.

Tanken är att den nya sociala resursförvaltningen ska komplettera stadsdelarna och på så sätt ge en bättre service till Malmö stads medborgare.

Under den nya förvaltningen har man samlat samtliga av Malmö stads kommungemensamma verksamheter från olika stadsdelar både inom individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg, samt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Malmö.

Nedan nämns några av de verksamheter som kommer att ingå i den nya förvaltningen; Navet (underhållsbehandling för fd prostituerade kvinnor), Kvinnofridsprogrammet, Alinea (öppenvårdsbehandling för missbrukare), MST teamet (team som arbetar med ungdomar med social problematik och deras familjer), socialjour mfl.

Eva Ahlgren kommer att bli förvaltningschef för sociala resursförvaltningen och tillträder sin tjänst 1 juli. Eva Ahlgren har tidigare varit förvaltningschef för Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning.

Den nya förvaltningen kommer att ha cirka 500 anställda. Genom den nya förvaltningen hoppas man kunna göra de olika verksamheterna som ska ingå i den, mer synliga än de varit tidigare och genom detta öka servicen till Malmö stads medborgare.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Soctanterna

Soctanter