Måste Vi Gå Till Soc?

Postat: 2009-03-27 18:14

Hej, min 14-årige som erkände att han prövat hasch för några måander sedan. Vi belv kalalde till soc för ett möte, dit båda föräldrarna kom. Vi talade om det som hänt och vi har haft mycket smatal hemma, och lyckats ganbsak bra med att gå vidare och försöka se framåt. Personen vi träffade var mkt bra att prata med och gjorde bedömningenatt inte starta en utredning kring min son. Nu har skoaln anmält ett strot antal elever som misstänkata för narkotikabrott, och hela karusellen är igång igen. Vi har blivit polishämtade till förhör, hna hat tvinagts avge urinprov osv. Provet var negativt, min son har gjort en uppryckning ochnu undrar jag om vi är skyldiga att koma till socialen igen - en ny socalsekt kalalr oss å så ska allt dras igång igen. Vi känner inte att det är rätt väg. Måste vi gå om de kallar oss, och vad händer om vi inte gör som de sägerr?

mamma

Kommentarer

Postat: 2009-04-01 10:56

Hej

Vi förstår att det kan kännas jobbigt att behöva gå igenom samma sak igen. Ingen kan tvinga er att komma till socialtjänsten men vi skulle vilja uppmana er att ta kontakt med socialsekreteraren som kallat er. Ni kan då berätta om tidigare kontakt med socialtjänsten och hur ni ser på situationen idag. Du kan också berätta anledningen till varför ni inte vill komma till besöket. Du kan be nuvarande socialsekreterare prata med den som du tidigare träffat. Vid ett telefonsamtal kan du också få en förklaring till varför socialsekreterare vill träffa er igen.

Om ni skulle utebli från kallade besök och inte hör av kan det leda till att socialtjänsten blir oroliga för din son, då de ej får någon möjlighet till något samarbete med er. I dessa fall inleder ibland socialtjänsten en utredning för att kunna ta utomstående kontakter med t ex skola för att få en bild av hur det fungerar för den unge. Socialtjänsten ska hela tiden beakta barns och ungas bästa och deras möjlighet till utveckling.

Vi hoppas att det löser sig.

Vänligen

Soctanter

Soctanter