Kontakt Person

Postat: 2009-03-27 20:05

Kan man få konatkt person om man är 19år?

Bella

Kommentarer

Postat: 2009-03-30 16:33

Hej

Alla har rätt att ansöka om en kontaktperson genom socialtjänsten. Vid en ansökan om kontaktperson öppnar socialtjänsten en utredning. Meningen med en utredning är att undersöka vilka behov du har och om du har rätt till en kontaktperson, utredningen leder till ett beslut.

Det finns många olika skäl till varför man får en kontaktperson. En del har behov av stöd kring praktiska saker i vardagen, andra behöver socialt och/eller känslomässigt stöd, någon att prata med om svåra saker men också någon att dela glädje med. En kontaktperson kan också inspirera och motivera till fysiska, sociala eller andra aktiviteter

En kontaktperson är någon som vill dela med sig av sin tid och sina erfarenheter, som vill umgås och hitta på roliga saker med dig, men också lyssna och stödja dig på olika sätt. En kontaktperson har tystnadsplikt.

Om socialtjänsten bedömer att du har rätt till en kontaktperson, försöker socialsekreteraren att matcha rätt kontaktperson efter dina behov och önskemål. Du kan själv komma med förslag på en person i din närhet som du önskar ska vara din kontaktperson. Alla som vill bli kontaktpersoner utreds först av socialtjänsten genom intervju, referenser och utdrag ur polis- och socialregister.

När man valt ut en person, träffar man alltid den tilltänkta kontaktpersonen tillsammans med socialsekreteraren så att man kan avgöra om personkemin stämmer. Man kommer gemensamt fram till vad stödet ska innebära och hur ofta ni ska träffas. Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med kontaktpersonen, socialsekreteraren och dig.

För att ni ska ha möjlighet att tex gå på bio, gå ut och fika eller göra någon fysisk aktivitet får kontaktpersonen en omkostnadsersättning som ska täcka utgifterna för de aktiviteter som ni gör tillsammans. Utöver detta får kontaktpersonen en mindre arvodesersättning för själva uppdraget.

Om du vill göra en ansökan om kontaktperson ber vi dig kontakta socialtjänsten i den stadsdel som du bor i. För att ta reda på vilken stadsdel man tillhör, kan man kontakta malmö stads växel på 34 10 00 alternativt titta på www.malmo.se

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-04-01 22:27

Okej, men kan min lärare bli min kontakt person?

Postat: 2009-04-02 13:56

Hej

Ja din lärare kan bli kontaktperson om han/hon vill och det inte strider mot dennes uppdrag som lärare. Hon eller han måste dock vara beredd på att genomgå en kort utredning för att undersöka lämpligheten för uppdraget.

Vid en ansökan om kontaktperson på socialtjänsten berättar du om din lärare som du önskar ha som kontaktperson. Din lärare kallas sedan till ett möte med ansvarig socialsekreterare.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter