Sekretess/Fullmakt

Postat: 2009-04-04 07:35

Hej ! När man söker ekonomiskt bistånd får man samtidigt skriva på ett papper som ger soc. fullmakt att ta del av sådant som de utan underskrift/fullmakt inte får ta del av. Jag undrar vad det är man ger tillgång till - sitt lönekonto ? A-kassan ? Eventuell semesterkassa ? Sjukjournaler ? Annat ? Om ni har tillgång till allt detta eller delar av detta förstår jag inte varför man måste lämna in kopior på allting.

biggan

Kommentarer

Postat: 2009-04-06 14:34

Hej

När du ansöker om ekonomiskt bistånd blir du tillfrågad om att lämna samtycke till följande myndigheter: Arbetsförmedlingen, A-kassan, CSN, Skatteverket, Försäkringskassan, Bilregistret, annan socialförvaltning och Introduktionen. Samtycket ges för att kontrollera att man inte får inkomster från andra myndigheter eller har tillgångar. Socialtjänsten gör stickkontroller men det ligger framförallt på den enskildes ansvar att redovisa sina inkomster och lämna korrekta uppgifter.

Även om samtycke finns ges inte fri tillgång till alla uppgifter som berör dig, eftersom det kan krävas samtycke i båda riktningarna, det vill säga att försäkringskassan i sin tur begär samtycke från dig. Socialtjänsten tar inga kontakter som inte är nödvändiga för att fatta ett beslut och framförallt inte utan samtycke från dig, detta för att garantera din säkerhet och integritet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter