Regler Är Regler...

Postat: 2009-04-06 16:28

Hej!

Jag är god man åt en kvinna med lindrigt sagt brokigt förflutet.

För ett halvår sedan drabbades hon av en hjärnblödning och har legat på sjukhus sedan dess.

Givetvis har sjukhuset skickat henne räkningar, som hon aldrig sett då hon varit alltför sjuk, inte haft någon som tagit hand om posten, osv...

När hon nu skrivits ut säger soc att de inte kan hjälpa henne då fakturorna är förfallna och ingen ansökan inkommit i tid.

Min fråga är:
Kan man begära att en sängbunden människa med nedsatt kognitiv förmånga, arbetsminne och fysisk rörlighet ska inkomma med ansökan i tid?

Om vi utgår från att denna person aldrig kommer återhämta sig ekonomiskt, spelar inget av detta någon roll. Kommunen slipper betala, landstinget gör en kreditförlust och min huvudmans skulder ökar.

MEN om hon en dag återhämtar sig ekonomiskt så har hennes skulder ökat med 10.000.

Mitt jobb som god man är att försöka reda ut om beslutet är riktigt eller ej. Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.

GM

GM

Kommentarer

Postat: 2009-04-08 11:12

Hej

Det kan anses finnas endast ett svar på din första fråga, det vill säga att en person med psykiska och fysiska förhinder inte borde anses vara förmögen att lämna in sin ansökan i tid.

Vi kan inte ta ställning i det enskilda ärendet men generellt gäller att ekonomiskt bistånd som regel inte utgår till skulder, då det ej ingår i ”skälig levnadsnivå” att leva ett skuldfritt liv. Undantag från denna regel kan göras om det finns särskilda skäl, det ska alltid göras en individuell bedömning. Det kan tilläggas att det i socialstyrelsens handbok framgår att vid ett ställningstagande av ansökan för skulder, ska hänsyn tas till om den enskilde skulle vara berättigad ekonomiskt bistånd om den lämnat in sin ansökan i tid för när kostnaden uppstod. Men återigen vill vi påtala att detta endast är rekommendation och kan enbart tolkas generellt, som sagt det görs alltid en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Det är svårt för oss att ta ställning i ärendet då vi saknar eventuella faktorer som påverkat beslutet att avslå kvinnans ansökan. Vi hoppas att ni har fått information om möjligheten att överklaga och vi uppmanar er att göra det. Ni har möjlighet att överklaga från det att ni fått beslutet och 21 dagar framåt.

Vi får hoppas att det löser sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-04-08 20:10

En kompletterande fråga:

Hon inte har några inkomster och ingen F-kassa, med andra ord har hon levt på 0:- per dag under dessa 6 månader, endast fått en del lån av släktingar till typ cigaretter, hygienartiklar, etc.

Visserligen har hon haft tak över huvudet och mat (som hon blivit fakturerad för), men detta måste väl ändå räknas som under skälig levnadsstandard, att behöva låna till hygienartiklar?

Kan man begära försörjningsstöd i efterhand så att hon åtminstone kan betala tillbaka dessa lån.

Tack för tidigare och framtida svar! :-)

Postat: 2009-04-14 15:16

Hej

Ursäkta att vårt svar dröjt, det har varit påsk. Man gör alltid en bedömning av behovet vid tillfället för ansökan. Som regel utgår inte ekonomiskt bistånd retroaktivt, eftersom den enskilde anses vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå även om den har skulder. För att få en definitivt svar måste man ansöka om bistånd och få ett beslut. Ni har som sagt alltid rätt att överklaga beslutet.

Hoppas att vi besvarat din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter