Vad Skall Jag Göra När Socialtjänsten Vägrar Lyssna?

Postat: 2009-03-13 21:01

Jag har blivit anklagat av mitt ex att jag är alkoholist och inte kan ta hand om mina barn.
Jag har under sommaren 2008 gått och gjort alkoholtester och blåst på socialtjänsten.
Samt att jag har tagit prover som visar på ingen eller måttlig alkoholförtäring vilket socialtjänsten slår ifrån sig. Socialtjänsten säger att de inte kan nå mig för att jag inte erkänner ett alkoholmissbruk och lämnar barnen till fadern. Men hur kan jag erkänna något som inte stämmer? När barnen berättar för socialtjänsten att jag inte dricker så skyddar de mig bara. Hur jag än vrider och vänder på det så är jag en dålig mor men jag får inget konkret vad jag gör fel... Vuxenenheten säger att jag inte har alkoholmissbruk. Men utredarna lyssnar bara på mitt ex. Detta har pågått nu i flera år utan att någon vill lyssna på mig. Och nu vill de ta mina barn ifrån mig. Vad skall jag göra? Anmälningar har kommit in på fadern om saker barnen har berättat för vänner till mig men de anmälningarna slängs i papperskorgen. Skall det gå till så här? Vart skall jag vända mig så att någon lyssnar på mig och vad jag har att säga?

En förtvivlad mamma

Kommentarer

Postat: 2009-03-18 13:59

Hej

Utifrån det som du beskriver förstår vi din oro och frustration. Det är alltid jobbigt att känna sig anklagad. Din vilja till att ta alkoholtester visar på att du är angelägen att samarbeta och har ett intresse för dina barn. Vi anser att du kan fråga den socialsekreteraren som handlägger ärendet vad du behöver göra för att bli trovärdig.

Du kan framföra dina synpunkter till ansvarig handläggare i ärendet och dennes chef. Du har också möjlighet att framföra din klagan vidare till tex Länsstyrelsen som har tillsyn över socialtjänsten. Om du vill veta mer om vart man kan föra fram sin klagan se under inlägget på forumet ”Undrar, inskickat av Robbin”.

Vid en anmälan om oro för barn är socialtjänstens uppgift att utreda om det finns skäl till att barnet behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. I utredningen ska barnets bästa alltid tillvaratas. Vid ett tvångsomhändertagande av barn, av socialtjänsten är det Länsrätten som beslutar om ett sådant. Om så skulle ske kommer en advokat att utses som kan föra din talan.

I den situation som du befinner dig i kan du ansöka om stöd och hjälp via socialtjänsten. Det är alltid bra att prata med någon om sin frustration och om sina undringar. Du kan vända dig till en kurator på den vårdcentral som du tillhör eller till en socialrådgivare på den stadsdelsförvaltning som du tillhör.

Om det är lämpligt i din situation kan du och din före detta få stöd hos Malmö stads familjerådgivning. Dem når du på 040-23 84 17. För mer information gå in på www.malmo.se-individ och familj-Familjerätt.

Lycka till!

Vänligen Soctanterna

Soctanter

Postat: 2009-03-27 18:25

Hej, Gå till en läkare och få ett intyg på att du ej är alkoholist. Lycka till Ewa

Postat: 2009-06-02 20:02

Det har jag gjort men socialen har ändå utan bevis rekommenderat att barnen skall bo hos pappan. De hävdar att jag är en dålig mor och är alkoholist även fast alla prover bevisar motsatsen. Det finns även tecken på att pappan har utnyttjat barnen sexuellt men den anmälan lades ned. Det som fastställts av socialen är att fadern har slagit barnen men det spelar ingen roll anser soc....