Fråga Ang. Anmälan

Postat: 2009-08-18 15:51

Hej!

Om jag vet om att en person bor hos någon som denne har sagt att den har flyttat därifrån till socialen och fortfarande bor kvar, kan jag anmäla denna personen anonymt?

A-C

Kommentarer

Postat: 2009-08-19 13:03

Hej

Om en person lämnar felaktiga uppgifter till socialtjänsten kan detta få allvarliga konsekvenser för den enskilde. Det kan tex handla om att personen i fråga blir återbetalningsskyldig om pengar har betalats ut på felaktiga grunder.

Du har rätt att vara anonym vid en anmälan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter