Div. Frågor

Div frågor. Postat: 2009-09-22 03:12

Hej.

jag undrar om man kan få hjälp med psykolog om man blir godkänd för försörjningsstöd? min andra fråga är om man kan få försöjningsstöd medans man studerar om csn nekar en lån?

Martin

Kommentarer

Postat: 2009-09-22 09:10

Hej!

Du ställer två bra frågor!

Även om du blir beviljad försörjningsstöd innebär det inte att du har rätt till psykologkontakt eller andra former av bistånd. Om du vill ansöka om psykologkontakt ska du vända dig till en handläggare som arbetar med övrigt bistånd och lämna in en ansökan. I de flesta stadsdelar innebär det att du måste ta kontakt med en ny handläggare. Om handläggaren gör en förhandsbedömning att du vänt dig till ”rätt” verksamhet, det vill säga att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, öppnas en utredning som kommer att ligga till grund för ett beslut om du får psykologkontakt eller ej. Beslutet går att överklaga till Länsrätten om du inte blir nöjd.

Svar på fråga två är mer komplicerad men generellt kan man inte få försörjningsstöd när man studerar. Man förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande precis som när man går på A-kassa. Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan man enligt Malmö stads tillämpningar göra en individuell bedömning och titta på om studier är nödvändiga för att komma ut på arbetsmarknaden. Detta gäller inte vid högskolestudier.

För mer information kring ditt ärende ber vi dig ta kontakt med socialtjänsten i din stadsdel för att få dina ansökningar prövade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter