Ang Överklagan

Postat: 2009-10-07 11:39

Hej!
Jag fick avslag på en ansökan om halvvägshus efter en 1 månadsbehandling och har gjort en överklagan.
Finns det något sätt på vilket jag kan få veta vad som händer med min överklagan nu eller följa beslutsprocessen (ev. påverka..).
Jag tror överklagan har gått till länsrätten nu men mer vet jag inte.
Tacksam för svar.
Med Vänlig Hälsning.

A

Kommentarer

Postat: 2009-10-07 13:26

Hej

Du kan ta kontakt med handläggaren på socialtjänsten som avslog din ansökan och höra om det finns information angående din överklagan och ärende. Du kan också ta kontakt med Länsrätten på telefon 040 -35 35 00. Be att få prata med någon som kan svara på hur långt ditt ärende har kommit. De kommer att be om mål-nr. Om du inte har ett mål-nr uppger du ditt personnummer istället.

Från det att du överklagar handläggarens beslut och socialtjänsten beslutar att avslå överklagan, skriver handläggaren ett yttrande på din överklagan som sedan sänds till Länsrätten. Det kan ta några dagar för dem att registrera ditt ärende. Du får sedan möjlighet att yttra dig på socialtjänstens yttrande, det vill säga du får en till möjlighet att säga vad du tycker och varför beslutet är felaktigt. Efter att du fått möjlighet att säga allt vad du tycker och känner finns det inte fler sätt att påverka direkt i ditt eget ärende. Du kan däremot be om en muntlig förhandling och då får du personligen med egna ord berätta inför domstolen vad du tycker och känner inför beslutet som socialtjänsten fattat. Vid en muntlig förhandling kallas också socialtjänsten.

Du kan läsa mer om Länsrätten på www.domstol.se

Hoppas att du fått svar på dina frågor, vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter