De Nya Reglerna Hos Försäkringskassan

Postat: 2009-10-29 13:18

Hej, jag undrar hur de "nya" reglerna för försäkringskassan kommer att påverka belastningen hos socialtjänsten?

Jakob

Kommentarer

Postat: 2009-11-05 09:11

Hej

Du ställer en bra fråga. Många befarar att fler ska behöva bli bidragsberoende när den nya förändringen i sjukförsäkringen träder i kraft vid årsskiftet och Malmö stad har gjort en kartläggning och analys av eventuella konsekvenser.

Enligt analysen ska 927 medborgare i Malmö stad beröras vid årsskiftet 2009/2010 av förändringen i sjukförsäkringen och väldigt få av dessa ska stå helt utan ersättning. En större del kommer att ingå i olika insatser via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och få sjuk- och aktivitetsersättning, andra kommer få lön.

Storleken på aktivitetsstödet beror på om personen har rätt till arbetslöshetsersättning eller ej och kan innebära att personer får mindre ersättning än tidigare sjukersättning. Den som är berättigad arbetslöshetsersättning får som lägst 320kr/dag och högst 680kr/dag. För den som inte är berättigad arbetslöshetsersättning lämnas aktivitetsstöd med 223kr/dag. För att klara sin ekonomi kan det bli tal om kompletterande försörjningsstöd. Kompletterande försörjningsstöd innebär att personens inkomster understiger normen för försörjningsstödet och därav kan ha rätt till försörjningsstöd för att kunna betala godkända utgifter som exempelvis hyra och el.

Det finns också risk för att handläggningstiderna på Försäkringskassan fördröjs och att fler under en period måste vända sig till kommunen för stöd, det kan då bli tal om återbetalning av beviljat bistånd.

Analysen av situationen i Malmö är inte fullständig och bygger på antagande, eftersom en del information saknas. Därför kan vi inte med säkerhet säga i vilken omfattning som kommunen och den enskilde kommer att beröras av sjukförsäkringsreformen, utan detta återstår att se.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter