Tid

Postat: 2009-12-03 09:53

hur lång tid tar en utredning och om det verkligen inte finns pengar till mat, hyra osv kan det då bli avslag av andra skäl

hungrig

Kommentarer

Postat: 2009-12-04 14:36

Hej

Enligt förvaltningslagen ska en utredning göras skyndsamt. Tolkningen här i Malmö är att det innebär upp till 10 arbetsdagar, från det att alla begärda dokument inkommit och kan räknas som en komplett ansökan.

Vid prövningen av rätten till bistånd tittar man på om det finns ett faktiskt behov, det vill säga om det inte finns några andra inkomster och/eller tillgångar. Man gör också en bedömning av om behovet hade kunnat tillgodoses på annat sätt, tillexempel om man haft rätt till A-kassa men inte sökt om det, då kan man inte få försörjningsstöd istället. Under utredningen gör man också en bedömning av om den sökande efter bästa förmåga bidragit till sin egen försörjning, det vill säga har man exempelvis varit aktivt arbetssökande? Om man inte varit det kan rätten till bistånd ifrågasättas trots att man saknar pengar. Vi hoppas att du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen igen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter