Förföjld!

Postat: 2009-12-17 14:43

Hej! jag undrar om en lärare har rätt att diskutera med en elev om hennes mors ekonomisituation. Ex, att det är tur att socilademokraterna styr här, annars hade inte er mamma klarat er, eftersom hon lever på bidrag .Och att hon tycker synd om mamman och hoppas att min dotter inte blir som hennes andra två syskon? sedan drar hon upp elevens kusin som en gång gått på skolan och sa att denne person var närvarande men ändå frånvarande.Är det verkligen möjligt att en lärare får utala sig om andra personer till en elev.Jag känner mig förföljd.Mvh förföljd

Maria

Kommentarer

Postat: 2009-12-21 13:55

Hej!

Det är ett absolut förbud för vuxna i förskola eller skola att kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld

En lärare ska vara en god förebild och värna om att elevens personliga och ekonomiska förhållanden inte blir kända för allmänheten. Lärare inom skolväsendet har sekretess och detta regleras i Sekretesslagen 7 kap 9 §. Detta innebär att de inte får lov att röja uppgifter om elevers personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Detta gäller framförallt uppgifter som röjs för någon annan än eleven. Dock framstår det som respektlöst av läraren att nämna för eleven att denna känner till information om elevens livssituation och familjeomständigheter.

Om du har ett barn som blivit utsatt för kränkningar kan du berätta för någon annan anställd på skolan om vad som hänt, det kan exempelvis vara rektorn. Skolan ska då utreda situationen och föreslå åtgärder så att det inte händer igen. Därefter kan du, om du inte fått hjälp, anmäla till Barn- och Elevombudet. Om det handlar om kränkningar från vuxna/lärare kan man anmäla direkt även om det kan finnas vinster med att försöka få hjälp från skolledningen i första hand. Efter att en anmälan gjorts utreder Barn- och Elevombudet vad skolan har gjort för att förhindra kränkningarna. Vad som händer sedan beror på situationen och hur skolan har agerat. Om skolan inte har gjort tillräckligt kan Barn- och Elevombudet rikta kritik eller besluta om att begära skadestånd för en elevs räkning.

Du kan läsa mer om vad som är en kränkande handling och hur du kan göra en anmälan på https://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter