Papperslösa Barn

Postat: 2010-01-18 13:39

Hej,

Vad har socialtjänsten för skyldighet att göra när de får vetskap om att ett papperslöst barn (som tidigare sökt asyl i Sverige men fått avslag)far illa? Kan socialtjänsten gå in med samma resurser som när det gäller ett barn med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap? Stämmer det fortfarande att socialtjänsten inte på eget initiativ får anmäla att de fått kontakt med en gömd familj, men attd e måste lämna ut uppgifter om polisen kontaktar dem?

Hälsningar Anki

Anki

Kommentarer

Postat: 2010-01-19 11:50

Hej

Till att börja med måste vi säga att det inte bara är intressanta och viktiga frågor som du ställer utan även svåra sådana. Vi ska dock göra vårt bästa för att försöka reda ut begreppen.

Om det kommer in en anmälan om att ett barn far illa så måste socialtjänsten utan dröjsmål bedöma den och fatta beslut om en utredning ska inledas eller ej. Om man sedan väljer att gå vidare med någon form av insats så är det på samma villkor som för ett barn med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen; tillfälligt eller permanent spelar ingen roll. Justitieombudsmannen har tolkat det som att kommunen har ansvar även för den som har avvikit från en avvisning. Socialstyrelsen drar samma slutsats: Socialtjänsten ska pröva alla ansökningar om hjälp på samma sätt.

När det sedan kommer till frågan om socialtjänstens anmälningsskyldighet så är svaret inte lika enkelt. I dagsläget är lagen formulerad på ett sådant vis att den kan vara öppen för tolkningar och då detta kan ske så finns det tyvärr inga exakta svar på dina frågor.

Generellt sett så har socialtjänsten sekretess i sina ärenden och detta innebär att man inte får lämna över information som man fått reda på till andra myndigheter eller personer. Detta för att skydda den enskilda individen. Det finns dock vissa fall där man måste bryta denna sekretess. Ett av dessa fall som rör personer utan uppehållstillstånd finner man i Utlänningslagens (2005:716) 17:e kapitels 1:a paragraf. Där står det att socialtjänsten är skyldiga att lämna ut uppgifter då polisen, säkerhetspolisen, Migrationsverket eller en migrationsdomstol begär det. Så långt stämmer det överens med din tidigare uppfattning om att socialtjänsten inte på eget initiativ får anmäla att de fått kontakt med en gömd familj.

Det finns dock ytterligare en bestämmelse i Utlänningsförordningens 7:e kapitels 1:a paragraf som bryter socialtjänstens sekretess. Där står det att första gången en socialnämnd vidtar en åtgärd med en utlänning som inte har sökt uppehållstillstånd, så ska de meddela polisen. De ska också uppmana personerna ifråga att söka uppehållstillstånd. Här kommer vi dock till svårigheterna i tolkningen av lagen. En tolkning är att personen i fråga ska ha en aktuell ansökan om uppehållstillstånd inne hos Migrationsverket. Detta innebär att socialtjänsten skall ringa polisen om de träffar på någon som håller sig undan avvisning. Men det kan också betyda att personen i fråga någon gång ska ha sökt uppehållstillstånd. Detta skulle i ert fall innebära att socialtjänsten inte måste kontakta någon utan att sekretessen kvarstår. Detta då barnets familj redan sökt om uppehållstillstånd i Sverige.

Tyvärr har denna otydlighet i lagen lett till att människor fått olika bemötanden beroende på hur myndighetspersonerna valt att tolka lagen.

Du kan även söka vidare information om papperslösa barn och ungdomar på Rädda Barnens sida: https://www.utanpapper.nu/Startsida/ där hittar man även en mängd länkar till olika organisationer som på ett eller annat sätt hjälper papperslösa människor.

Vi beklagar att vi inte kan svara mer exakt vad som gäller men hoppas att du känner att du fått en del svar på dina frågor. Du är självklart välkommen åter om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter