Anmälan

Postat: 2010-02-02 10:01

Hur lång tid tar det innan socialstyrelsen hör av sig till berörda om tex bvc har skickat in att föräldrar som har separerat inte kan samarbeta?

frågande

Kommentarer

Postat: 2010-02-02 13:21

Hej

När det kommer in en anmälan till socialtjänsten så gör de först och främst en bedömning av anmälan och handläggaren ska även ta kontakt med de inblandade för att på så vis få sig en bild av situationen. Vid alla utredningar som sätts igång så arbetar handläggarna sedan så snabbt som möjligt. I fall som bedöms som extra allvarliga försöker man arbeta mer brådskande. Om man som privatperson har några frågor kring sitt ärende så kan man ringa till den stadsdel som man tillhör och ställa dessa. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör så kan man ringa till Malmö stads växel på 040-34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt.

Hoppas att du fått svar på din fråga i annat fall så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter