Betalansvarsrätt

Postat: 2010-02-01 17:11

Det skall finnas en lag som möjligen kan kallas betalansvarsrätt. Det handlar om ex. en person vistas på rättspsykiatrisk klinik under lång tid. Personen bedöms vara frisk och skall tillbaka till samhället. Nu finns det ingen bostad kvar längre och personen kan inte hävda sig på den etablerade bostadsmarknaden utan vänder sig till sociala myndigheter för att få hjälp med boendet. De kan inte ta fram en bostad. Då skall det finnas en rätt att "kräva" myndigheten på pengar. Vad är detta för en lag. Var hittar man den i text på ex. nätet ?

Gäst

Kommentarer

Postat: 2010-02-02 14:47

Hej

Det finns inte direkt någon lag som den du beskriver i din fråga men det finns dock en bestämmelse som säger att socialtjänsten har trettio dagar på sig att hitta någon form av boende till en person som tidigare varit inskriven på rättspsykiatrisk avdelning efter det att socialtjänsten fått in ett meddelande om att personen i fråga är utskrivningsklar. Om detta inte uppfylls så måste socialtjänsten överta betalningsansvaret för den plats som personen uppehåller på den rättspsykiatriska avdelningen.

Om man är hemlös och vill ha hjälp kan man kontakta socialtjänsten i den stadsdelen som man tillhör för att ansöka om bistånd till boende. Det är dock viktigt att poängtera att socialtjänsten enbart kan tillgodose det akuta behovet av tak över huvudet. Detta innebär, oavsett personens bakgrund, oftast boende på ett härbärge eller i vissa enskilda fall också tillfälligt boende på hotell.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter