Byta Stadsel

Postat: 2010-02-11 11:17

Hej
ville veta om man tillhör en stadsel när man var gift. Men nu så bor man på ett kvinnocenter.måste man tillhör den tidigare stadsdelen. eller kan man byta till en annan. Är inte nöjd med mina handläggare.

nora

Kommentarer

Postat: 2010-02-11 15:10

Hej

Vilken stadsdel man tillhör beror på vart man är folkbokförd, det vill säga den adress man är skriven på. Flyttar man till en ny adress och skriver sig där och denna nya adress ligger i en annan stadsdel så tillhör man efter detta denna nya stadsdel.

Om man inte är nöjd med sin handläggare så är det första man bör göra att tala med denna. Kanske att man på så vis kan reda upp situationen. Fortsätter problemen så kan man sedan be om att få byta handläggare men detta bestäms inte av handläggaren själv utan på chefsnivå. Det är i dagsläget av flera olika skäl svårt att byta handläggare.

Skulle det vara så att man är missnöjd med sin handläggare för att denna inte sköter sitt arbete och begår misstag så bör man kontakta handläggarens chef och framföra ett officiellt klagomål.

Hoppas att du fått svar på dina frågor. Lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter