Portalen

Malmö Postat: 2010-03-04 16:29

Hej kan ni berätta mera om Portalen i Malmö?
Vem kan eller nyttjar som regel deras tjänster?

theresa

Kommentarer

Postat: 2010-03-05 10:27

Hej

Portalen jobbar med långtidsarbetslösa vuxna som är i behov av mer stöd än vad vanliga arbetsmarknadsinsatser kan erbjuda. De som är aktuella inom Portalen är alla över 24 år och boende i Malmö. Målsättningen med Portalen är att bryta långvarig arbetslöshet och passivitet samt att öka individens möjlighet till självförsörjning. En inskrivning på Portalen avslutas alltid med ett utlåtande.

På Portalen arbetar sju socialsekreterare och en psykolog och dessa erbjuder deltagaren ett individuellt stöd. Detta stöd fortlöper sedan genom hela den förändringsprocessen som deltagaren går igenom.

Det som ligger till grund för samarbetet är den handlingsplan som deltagaren själv utarbetar. Utifrån denna görs sedan en individuell planering. Parallellt med praktik eller studier hålls även stödsamtal och generell vägledning. Personalen på Portalen gör även täta uppföljningar med handledare på praktik- och studieplatser och får därmed en bra bild av deltagarens resurser och svårigheter. Detta för att få en bra överblick som sedan kan komma att användas i till exempel en kartläggning av arbetsförmågan eller för att vägleda deltagaren till ett passande yrke.

Hoppas att du fått svar på dina funderingar. Välkommen åter om det skulle uppstå fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter