Heej

Postat: 2010-03-04 14:00

heej jag får inget studie bidrag även om jag går i skolan kan jag få hjälp. jag måste ta cykeln till skolan som ligger i stan

jaffar

Kommentarer

Postat: 2010-03-05 08:55

Hej

Det är väldigt svårt för oss att svara på frågan då vi inte har alla detaljer i ditt ärende. Generellt så kan vi säga att studiebidrag är till för personer som ännu inte fyllt 20 år. Har du inte fyllt 18 år så är det din vårdnadshavare som får studiebidraget. När du fyllt 18 år så får du sedan pengarna själv.

Hur tidigt du får studiebidraget efter det att du börjat gymnasiet beror på när du fyller 16 år. Fyller man mellan januari - mars 2010 så kommer det första studiebidraget att utbetalas den 30 april 2010. Fram till dess får man istället barnbidrag.

En gymnasiestuderande kan bli av med studiebidraget om den otillåtna frånvaron uppgår till cirka 20 procent under en månad. Skulle detta vara fallet kan du kontakta din kurator. Kuratorn kan du även fråga om fler frågor som har med studiebidraget att göra.

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter om du skulle ha flera frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Postat: 2010-03-07 07:43

Hej,har du mer än 6 km från hemmet till skolan har du rätt till busskort av skolan. Nu vet jag inte hur gammal du är men ändå.