Soctanter?

Postat: 2010-03-06 01:09

Varför kallas projektet för Soctanter, då 50 % av de som arbetar i projektet är män?

Finns det inte risk att namnet "Soctanter" kan skrämma bort unga män och pojkar, då namnet lätt kan förknippas med verksamheter riktade mot unga kvinnor och flickor?

William

Kommentarer

Postat: 2010-03-08 08:51

Hej

Du är inte den första som har reagerat på vårt val av namn och troligen inte heller den sista.

Det centrala i vårt arbete är målgruppen vi vänder oss till. Efter många diskussioner kring namnet gjordes bedömningen att målgruppen förstår den tänkta ironin bakom namnet soctanter. Syftet med vårt val av namn är även att utmana de traditionella föreställningar som vi är övertygade finns kring tjänstemän inom socialtjänsten. Vi vill ge en avdramatiserad bild av socialtjänsten där vi som socialarbetare inte nödvändigtvis behöver framstå som skrämmande och otillgängliga tjänstemän.

Vi ser inte benämningen soctant som könsbestämd utan för oss kan soctanten vara en kvinna såväl som en man. Precis som en sjuksyster kan vara en man trots att namnet även där har en kvinnlig slutkläm.

Att namnet skulle skrämma bort unga killar tror vi inte har hänt. Precis som vi nämnt innan så är valet av namn snarare ett försök att tilltala den tänkta målgruppen. Tittar man sedan på statistiken kring frågeställningarna så trycker vi oss se en god spridning både mellan könen och åldersmässigt.

Kul att du hittade hit och att du ställde en fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du givetvis välkommen åter med dessa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter