Ang. Journalanteckningar!

Postat: 2010-04-14 13:23

Jag har begärt Journalanteckningar av min Handläggare på Socialen. Hennes svar: Vi jobbar inte så!
Utredningen är inte klar, men jag vill veta vad som händer, med mina barn osv.
Får hon neka mig dom?
Har även tappat förtroende för henne då hon har kontakt med folk utan att meddela mig först, vilket hon sagt att hon ska göra. Är inte det ett lagbrott?
Tacksam för svar!

Mamman

Kommentarer

Postat: 2010-04-15 11:41

Hej

Vad tråkigt att höra att du tappat förtroendet för din handläggare och att du upplever att hon sköter ärendet på ett felaktigt sätt.

Eftersom vi inte har alla detaljer i ärendet är det svårt för oss att veta vilken form av utredning det handlar om och det blir då svårt att uttala oss om vad som gäller men vi ska försöka att återge några generella riktlinjer.

En privatperson har rätt att begära ut journalanteckningar som gäller sig själv förutsatt att detta inte hindrar arbetets gång. Skulle det vara så att handläggaren vägrar lämna ut en sådan handling så kan man som privatperson begära att myndigheten skall pröva om handlingen kan lämnas ut. Man kan med andra ord be att få tala med sin handläggares chef eller överordnande. Handläggaren ska vara behjälplig med detta.

Du skriver dock att det handlar om en utredning och att det även är barn inblandade. Är det snarare journaler som har med en vårdnadshavarens barn att göra så finns det lägen som kan göra att handläggaren kan ha rätt att vägra lämna ut journalen till vårdnadshavaren. Detta för att skydda barnen. I sådana lägen skall dock handläggaren förklara detta för vårdnadshavaren.

Vi skulle dock rekommendera dig att ta kontakt med din handläggare igen och fråga på vilka grunder som hon nekar dig tillgång till journalerna.

Beroende på vilken sorts utredning det handlar om så har din handläggare enligt lag under utredningens gång inte rätt att ta kontakt med det privata nätverket utan att först få ditt samtycke. I vissa utredningar som innebär tvångsåtgärder från socialtjänsten håll så kan det dock finnas skäl till att sekretessen bryts. Detta för att i förlängningen skydda den som utredningen gäller.

Som redan nämnts är det svårt för oss att uttala oss mer precist då vi inte vet exakt vilken form av utredning det handlar om. Din handläggare skall dock vara dig behjälplig och kunna förklara vilka regler som hjälper och varför.

Hoppas att du fått någon form av vägledning av vårt svar. Du är självklart välkommen åter om det skulle uppstå andra frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter