Fråga

Postat: 2010-04-19 21:41

Vad gör en ambassadör?
vad måste man läsa för att bli ambassadör

ss

Kommentarer

Postat: 2010-04-20 11:36

Hej

Detta är egentligen inte vårt område men vi ska ändå försöka svara så gott det går.

En ambassadör är ett diplomatiskt sändebud och samtidigt en del av ett lands utrikesrepresentation. Utöver detta så är ambassadören tillika chef för ambassaden. Ambassadörer har fullmakt som en stats högsta representation och denne är vanligen stadigvarande stationerad i viss annan stat, med vilken den egna staten har diplomatiska förbindelser, men ambassadörer finns även hos organisationer som till exempel FN.

Det finns ingen direkt utbildning som leder till en yrkestitel som ambassadör utan det är snarare ens samlade erfarenheter som bedöms när man utses av regeringen till tjänsten. En bra och bred utbildning som innefattar studier som kan vara lämpliga är den som numera heter Pol. Master. Denna förutsätter dock att man redan har en kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne såsom till exempel statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap etc.

Har du fler frågor angående studier och vilka vägar man ska välja så skulle vi råda dig att ta kontakt med en studievägledare. De har kunskap om de alternativ och vägar som leder dig dit du vill. Studievägledare finns på gymnasieskolor, komvux, folkhögskolor, universitet och högskolor. Du kan gå till vem som helst av dem. Det spelar ingen roll om du är student eller ens tänker plugga just där.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter