Sjukskrivning

Postat: 2010-05-23 12:09

om man har sjukskrivning kan arbetsförmedlingen och socialförvaltningen ändå be en komma på möten?

Emelie

Kommentarer

Postat: 2010-05-24 13:13

Hej

Om det handlar om en deltidssjukskrivning och personen i fråga är inskriven på arbetsförmedlingen så förutsätts det att man står till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du som arbetslös aktivt skall söka jobb eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingen kan då kalla till möten där man är skyldig att närvara. Om man uteblir riskerar man att bli av med sin ersättning.

Samma sak gäller om man har försörjningsstöd. Handläggaren kan be dig att komma på möten för att exempelvis hitta vägar mot självförsörjning. I samband med att man ansöker om försörjningsstöd så görs en överenskommelse mellan socialsekreteraren och den sökande. Denna överenskommelse innebär att socialtjänsten kan ställa krav på att den sökande gör vad den kan för att bidra till sin försörjning. Om man bryter överenskommelsen kan man enligt socialtjänstlagen helt eller delvis bli av med sin ersättning.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller något du undrar över så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter