Kolla Upp Personnummer

Postat: 2010-05-19 21:48

Har personer som arbetar inom socialtjänsten möjlighet att "kolla upp" vem som helst? Frågar eftersom jag just nu dejtar en socialsekreterare... Alltså, skulle hon kunna söka på mitt personnummer och få upp eventuell info om mig?

H.H

Kommentarer

Postat: 2010-05-20 10:36

Hej

Det är en intressant fråga du ställer och det är säkert många som delar dina funderingar. I Malmö är socialtjänsten uppdelad i olika stadsdelar. Dessa har sitt eget datasystem som hanterar personuppgifter. Det betyder att en socialsekreterare som till exempel arbetar i Fosie stadsdelsförvaltning aldrig kan se uppgifter om någon person som varit aktuell i en annan stadsdel i Malmö. Socialtjänsten använder sig av ett speciellt datasystem för att hantera personuppgifter. Man kan ofta söka på efternamn och på personnummer. Det finns en möjlighet att kvinnan du dejtar kan söka upp information om dig om du varit aktuell inom den stadsdel där hon arbetar. Men du ska känna till att det föreligger en stark sekretess och tydliga förhållningsregler gällande all information som läggs in i detta datasystem. Detta innebär att socialsekreterare bara ska söka efter och ta del av information som berör dem professionellt, alltså information som de i sin tjänsteutövning behöver känna till. Det finns inget skäl för att kvinnan du dejtar ska söka upp information om dig. Det finns även teknisk möjlighet att granska socialsekreterarnas sökningar i datasystemet, på så sätt kan man säkerställa att socialsekreterare bara tar del av personuppgifter som de har rätt till.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter