Regelbrott?

Postat: 2010-05-21 21:55

Gör en socialsekreterare ett regelbrott om denne blir kär i sin klient och träffar denne privat

Hanna

Kommentarer

Postat: 2010-05-24 14:17

Hej

Det är inte ett regelbrott att bli kär i sin klient. Däremot är det inte tillåtet att fortsätta handlägga klientens ärende om en relation uppstår. Socialsekreteraren ska först och främst diskutera situationen med sin chef som får överlämna ärendet till en annan handläggare. Detta för att tillvarata klientens intressen. Det finns risker med att vara tillsammans med en klient och samtidigt handlägga dennes ärende i och med att socialsekreteraren riskerar att fatta beslut utifrån sina känslor snarare än utifrån lagar, regler och riktlinjer som används inom socialtjänsten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter