De Nationella Riktlinjerna

Just nu läser jag alkohol och droger på högskolan och vi har börjat prata om de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende och ersättningsterapi, hur många som följer det. Jag är intresserad av om Malmö kommun följer det och socialstyrelsen följer det. Om ni går efter riktlinjerna? I såna fall hur följer ni det/ hur samarbetar ni med kommun och landsting? Finns det nån samarbete emellan? Hur jobbar ni med missbruk och beroende om ni går efter riklinjerna ? Har dessa riktlinjer fått genomslag hos er ? Känner ni att ni har kunskap/resurser/befogenheter? Fungera dessa riktlinjer? Är dem bra att följa och vad anser ni? Negativt och positivt? Hur funkar det med samsjuklighet? Är det svårare att följa upp eller hjälpa? Ersättningsterapi har ni det? finns det möjligheter???
Tack! det hade varit kul om ni kunde svara !
Hälsningar Sara

Sara

Kommentarer

Hej

Du har många spännande och intressanta frågor. I och med att de nationella riktlinjerna är en vägledning för socialtjänsten så implementeras de olika beroende på stadsdelen. De flesta stadsdelar har någon form av samarbete eller samverkan med sjukvården för att kunna lära sig om varandras respektive arbetsområde och hur man bäst kan samarbete kring gemensamma klienter. Dock ser även detta olika ut beroende på vilken stadsdel du frågar. För att få specifika svar på din fråga om hur de nationella riktlinjerna används och har implementerats rekommenderar vi dig att du kontaktar de respektive stadsdelarna i Malmö. Du kan kontakta dem genom att ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040- 34 10 00 och be att få bli kopplad till individ och familjeomsorgen som arbetar med missbruksfrågor. Om de inte kan svara på dina frågor kan de med stor sannolikhet hänvisa dig till rätt person inom sin förvaltning.

Du kan även kontakta socialstyrelsen för att få fler svar på dina frågor. Kontaktuppgifter till socialstyrelsen hittar du här: https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kontaktaoss

Lycka till med dina studier!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter