När Kan Man Få Ut Handlingar?

Hej. Pappan till mitt barn och hans fru ligger i tvist. Det är en del anmälningar till socialen etc. Jag har bett att få ut handlingarna då mamman bla anmält att mitt barn far illa i deras hem. De (socialsekreterana) svarar att de inte skrivit ihop dem ännu. Hur länge är rimligt att det ska ta att sammfatta ett möte, eller ett ärrende så att målsman kan få ut handlingar? Jag förstår om ärendet inte är slutdiskuterat men har jag inte rätt att skyndsamt få ut handlingar som handlar om mitt barn? Jag är inte intresserad av att lägga mig i deras tvister, tvärtom hoppas jag att de löser dem då jag uppfattar det som bäst för barnet men jag vill bara ha den information som handlar om mitt barn. Om det finns skrivit, när ska det skickas ut? OM de inte antecknar, är det okej?

Anna

Kommentarer

Hej

I regel har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Det är Socialtjänstlagen, Förvaltningslagen och Sekretesslagen som reglerar rätten till att ta del av handlingar inom offentliga verksamheter. Alla dessa lagar styr myndigheters skyldigheter gentemot allmänheten.
Du har rätt att få ta del av dina journalanteckningar, utredningsmaterial och de uppgifter som ligger till grund för ett beslut. Detta står skrivet i Socialtjänstlagen 11 kap. 8 §. Om du vill läsa mer om rättigheter att ta del av handlingar kan du läsa vidare i Förvaltningslagen 16 § och 17 §. Rätten att ta del av handlingar begränsas av Sekretesslagen 10 kap. 3 §. Du får tillexempel inte ta del av handlingar som innehåller information om någon annan person.

Hur snabbt myndigheten måste lämna ut uppgifter regleras i Förvaltningslagen 4 §. I lagtexten står det att läsa att en myndighet ska besvara frågor från en enskild så snart som möjligt. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Med detta menas att myndigheten så snart de har tid ska försöka hjälpa dig med dina frågor. Om dina frågor är akuta och mycket viktiga ska myndigheten ta hänsyn till detta så långt den kan. Hur myndighetens verksamhet fungerar kan också påverka hur snabbt du får ut dina uppgifter.

En handläggare ska dokumentera sitt arbete och journalföra det, först efter detta kan handlingen anses vara upprättad och kan lämnas ut. Hur snabbt detta kan ske kan vi inte svara på då vi inte har den insynen i utredningen. Vi rekommenderar dig att återigen kontakta socialsekreterarna och diskutera din förfrågan med dem och när de tror att du kan få ut uppgifterna. Om det rör en anmälan om att barn far illa har du som vårdnadshavare alltid rätt att ta del av den. Om du känner att du inte får svar på dina frågor och att det tar för lång tid innan handlingarna lämnas till dig kan du kontakta socialsekreterarnas chef eller överordnade. Socialsekreterarna ska vara behjälpliga med detta.

Om du inte har någon lagbok hemma och vill läsa om lagarna på Internet kan du surfa in på Regeringskansliets rättsdatabaser, adressen står nedan.

https://62.95.69.15/

Hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter