Maktmissbruk

Hej malmö stad

Varför varför hur kan man som socionom utföra en kollektiv bestraffning som är emot lagen
dra in på lite frukt för att någon har målat på väggen och alla vet vem det är ink personal.
Det är att skapa ett problem nu vill alla sticka en kniv i ryggen på den som har gjort det och vad ska ni då göra???
Vi trodde att ni var till för att hjälpa oss som är i vår situation jag personligen skiter i frukten men finns vissa som vill ha den VARFÖR ska vi lida för andras bravader, vissa kan tydligen göra precis hur dom vill och aldrig bli utskrivna härifrån.
Man visa er kanyler och annat skit som ligger i de allmäna avdelningarna men de gör inget där sker ingen bestraffning fast det är emot SVERIGES rikes lag att vara påverkad narkotiska medel, tydligen vi som inte använder det ska också bli bestraffade.
Har ni inget annat att göra på er arbetstid eller att fatta ett sådan sjukt beslut då tycker jag att eran utbildning är slöseri med pengar för sådana beslut kan vem som helst ta gör ert jobb som socinomer eller har ni glömt vad det innebär.
Nu är denna kritik inte riktat mot alla utan era beslutsfattare som tydligen inte vet vad empati betyder
högmod och maktmissbruk de är vad jag kallar det för.

MVH

korttidsboende

Kommentarer

Hej

Eftersom att ditt inlägg gäller ett specifikt beslut så kan vi inte uttala oss om vad som ligger bakom just detta.

Däremot så är det, precis som du säger, inte tillåtet med kollektiv bestraffning i Sverige. En viktig grundprincip i den svenska rättsordningen är att man endast ska stå till svars för sina egna handlingar.

När man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Först och främst kan man vända sig till den chef som har fattat beslutet. Om man vill gå vidare så får man vända sig till socialstyrelsen som har tillsynsansvar över socialtjänsten. Läs mer om detta på länken nedan:

http://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

När man anser sig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet kan man klaga hos justitieombudsmannen (JO). JO har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar.

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Langua...

Hoppas att du nu vet vart du kan vända dig. Återkom om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter