Frågor Om Ungdomar

Hej soctanter
Vi är en grupp studenter på socionomprogrammet, Malmö högskola, och vi gör just nu en områdesbeskrivning av Östra och Västra Sorgenfri. Vi har några frågor till er, och är jättetacksamma om ni har tid att svara.

Vad upplever ni händer med skolungdomar i Östra och Västra Sorgenfri, angående fritidssysselsättning, vanor och influenser från jämnåriga mellan årskurs 6 till 9? (bakgrunden till denna fråga är att vi fått fram statistik som visar att ungdomars föreningsaktivitet minskar stort i denna ålder)

Har klimatet för ungdomar i dessa områden förändrats de senaste åren, och i så fall hur?

På vilket sätt uppfattar ni att det (eventuellt förändrade klimatet) påverkar ungdomarna?

Vilken typ av grupper får ni kontakt med i åldrarna 12-15 år i Östra och Västra Sorgenfri?

Upplever ni att problemen för dessa grupper har förändrats, förmildrats eller intensifierats de senaste åren?

Angående hemlöshet, hur ser situationen ut i Malmö idag jämfört med de senaste 10 åren?

Upplever ni att antalet hemlösa har förändrats i områdena Östra och Västra Sorgenfri?

Hur tror att soctanter på nätet hjälper unga idag?

Tack för er tid!

student

Kommentarer

Hej

Det låter som om ni har ett omfattande men intressant uppdrag att ta er an!

Många av de frågorna ni har handlar om barn och ungas situation. Karaktären på frågorna är ganska ingående och kräver svar från någon som arbetar nära dessa personer. Vi skulle rekommendera er att främst ta kontakt med Barn och Ungdom i berörda stadsdelar. Ring till Malmö stads växel 040 - 34 10 00 för att komma i kontakt med de som arbetar inom Barn och ungdom i Södra Innerstaden och Centrum. Ett tips är att exempelvis söka en fältsekreterare inom avdelningen eller fråga efter någon annan som skulle kunna vara behjälplig med att svara på era frågor.

Ni ställer en fråga där ni undrar vilka grupper vi får kontakt med i åldrarna 12-15 år. Om ni menar vi Soctanter så kan vi inte svara på detta då alla som använder sig av vårt forum är anonyma. Vi kan därför inte urskilja varken ålder eller varifrån personerna kommer. Ni ställer också en fråga om huruvida vi upplever att problemen för dessa grupper har förändrats, förmildrats eller intensifierats de senaste åren. För att föra en diskussion kring detta rekommenderar vi återigen att ni kontaktar Barn och ungdom eller alternativt Barn och familj beroende på vilka problem ni vill veta mer om. För att komma i kontakt med de som arbetar inom Barn och familj så kontaktar ni Individ- och familjeomsorgen i aktuell stadsdel, i det här fallet Södra Innerstaden och Centrum, på följande nummer:

Centrum: 040- 34 58 70
Södra innerstaden: 040- 34 56 05

Utöver ovanstående frågor har ni funderingar kring hemlösheten i Malmö i stort såväl som i de områden ni undersöker. Vi vill rekommendera er att ta en titt på följande rapport:

http://www.malmo.se/download/18.76105f1c125780a6228800081009/RAPP+Heml%C...

Ni kan också förhöra er om det finns någon inom Individ- och familjeomsorgen som ni kan diskutera dessa frågor med.

Er sista fråga handlar om hur vi tror att Soctanter på nätet hjälper unga idag. Detta kan vi bara spekulera i men vi tror att en socialrådgivning på nätet gör det enklare för unga att kontakta socialtjänsten då vi är mer lättillgängliga. Vi tror också att vi på ett bättre sätt kan nå ut med information till en målgrupp som är vana vid att finna denna på internet. Vidare tror vi att anonymiteten som forumet erbjuder kan hjälpa till att fånga upp barn och unga som far illa och som kanske inte vågar ta kontakt på det traditionella viset.

Lycka till med ert uppdrag! Hoppas att vi kunde vara till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter