Godman

Ha lite frågor ang godman. Skulle uppskatta ett snabbt svar då jag börjar känna mig lite desperat efter hjälp.

Jag har en neurologisk sjukdom som gör att jag inte klarar av ”pappersbidet” som det innebär med alla ansökningar, försäkringsärende, myndighetskontakter, fondansökningar mm. (Dock ej så att min godman kommer behöva vara ansvarig för min ekonomi eller så (kanske så fall hjälpa en att se över pension och såna bitar). Har eget boende och sköter ekonomin själv)
Min mamma hjälper mig i nuläget, men det tar för mycket tid och jag känner mig som en stor belastning eftersom mamma lägger så mycket av sin fritid på mina besyr. (Hon får ge avkall på väldigt mycket i sitt liv pga min sjukdom)
Jag har mycket osäkerheter kring godman utifrån att en nära anhörig till mig har farit väldigt illa pga en godman vilket gör att jag är osäker på om jag ”vågar” skaffa det.
Det jag egentligen hade behövt den funktion som ett personligt ombud (PO) har, men PO är ju enbart för personer med psykiska funktionshinder vilket gör att jag inte tillhör målgruppen.
Jag behöver hjälp med någon som gör sakerna åt mig/med mig men vill inte att någon annan tar över mitt liv om ni förstår hur jag menar.

Är det så att man omyndigförklaras om man har godman?
Har godmannen rätt att gå emot min vilja om den anser att något annat än jag anser är bäst för mig?
Har jag rätt att byta om man inte känner förtroende för personen?
Är det så att en godman ”jobbar för mig” eller kan denne gå över mitt huvud?
Jag kommer vilja fortsätta rådfråga min mamma kring saker och vill veta att min godman inte skulle gå emot min vilja om jag skulle följa något råd från min mamma.
Kan en godman även följa med tex vid möten med läkare, FK osv?

Har läst bla att ”den gode mannen skall fungera som ett biträde åt huvudmannen och så långt det är möjligt samråda med denne. Det är huvudmannens vilja som skall vara vägledande.”
De sakerna jag strukit under vill jag fråga kring. Vad innebär detta?! Att gode mannen inte behöver samråda med mig? Undrar även vad de innebär att min vilja ska vara vägledande. Ska inte min vilja vara det som gäller?
(Kanske är det så att det beror på den individuella situationen? Blir bara lite rädd om det skulle innebära att en annan person får mer bestämmanderätt än mig)

Kostar det att ha godman? I så fall hur mycket?

// Tacksam för svar

lillaja

Kommentarer

Hej

Vi har valt att moderera ditt inlägg något av sekretesskäl. Du ställer många intressanta och viktiga frågor. Att förhöra sig om sina rättigheter och skyldigheter samt skaffa sig kunskap om vad ett godmanskap innebär är ett bra sätt för att minska oron. Eftersom att du har dåliga erfarenheter av godmanskap i din närhet så kan vi förstå om du känner dig skeptisk inför att själv ansöka om det. Vi tror precis som du att det är viktigt att veta vad en god man kan och får göra och vad som inte ingår i godmanskapet för att kunna känna trygghet.

Du skriver att din mamma har ställt upp och hjälpt dig under en längre period vilket vi kan förstå att du är mycket tacksam över. Det verkar som att din mamma har velat finnas till hands och hjälpa dig och det är säkert något hon vill göra framledes också. Samtidigt så skulle hon kunna finnas till hands och stötta dig på ett annat plan om vissa andra bitar lyftes bort.

Du beskriver din oro för att en god man skulle kunna ha för stor bestämmanderätt över ditt liv och du undrar om det är så att man omyndigförklaras om man har en god man. Möjligheten att omyndigförklara en person avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes vilja och är inte detsamma som godmanskap. Godmanskap kan inte anordnas utan den enskildes samtycke. Förvaltare får inte anordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller om man kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt. Läs mer om skillnaden mellan godman och förvaltare på nedanstående länkar:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

Huvuduppgiften för en god man är att ta tillvara på huvudmannens intressen och att agera och handla på det sätt som är till nytta och främjar denne. Huvudmannen är den person som den gode mannen företräder. Det finns även möjlighet att få en viss person som god man om det inte är olämpligt.
Man kan ha såväl ett begränsat som ett fullt godmanskap beroende på vilket behov man som huvudman har. Ett fullt godmanskap innebär att bevaka huvudmannens rätt, förvalta ekonomin samt sörja för dennes person. Ett begränsat godmanskap innebär delar av detta. Ett godmanskap ska inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt och därför är det viktigt att det anpassas efter vilka behov huvudmannen har. På ovanstående länk kan du läsa mer ingående om godmanskap. På länken nedan kan du läsa mer om vad de olika delarna i godmanskapet kan innebära:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

Om man inte är nöjd med sin gode man kan man själv skicka in en skriftlig ansökan om varför man önskar att ens gode man ska sluta och ersättas med en ny. Överförmyndarnämnden, som beslutat om godmanskapet, ska då göra en utredning samt skicka denna till den gode mannen för yttrande. Den gode mannen kvarstår alltid till dess att det utsetts en ny. Om han eller hon på något sätt har försummat eller missbrukat sitt uppdrag eller av någon annan anledning är olämplig för uppdraget så ska den gode mannen avsättas.

Du frågar om det kostar något att ha god man. En god man har rätt till skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för vissa utgifter. Huvudregeln är att ersättningen betalas av huvudmannen. Om det är så att huvudmannens inkomster och tillgångar inte räcker för att betala ersättningen kan kommunen få betala ersättningen till den gode mannen. För att läsa mer om ersättning till god man läs längst ner på sidan nedan:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

För att läsa fler frågor och svar om godmanskap gå in på:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Overform...

Hoppas att du har fått svar på de flesta av dina frågor. För att få svar på dina mer specifika frågor kring godmanskap rekommenderar vi dig att kontakta övermyndarnämnden. Du når dem via Malmö stads växel på 040 – 34 10 00. Deras telefontider är måndag 15-16 samt tisdag-fredag 8.30-9.30. Det går även bra att besöka dem på Kompanihusgården 2, måndag 16-18, tisdag,onsdag och fredag 10-12.

Välkommen tillbaka om du har fler frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter