Vilken Kommun Tillhör Jag?

Hej,

Jag är inlagd på rättspsykiatrin i Hässleholm, och har tidigare bott i Malmö och varit inlagd i Malmö men de tre sista månaderna hade jag en lägenhet i Karlskrona som jag nu sagt upp.
Jag folkbokförde mig i Karlskronas kommun i samband med inflyttningen till lägenheten via skatteverket och tror att efter uppsägning att jag fortfarande är folkbokförd i Karlskrona.

Så min fråga är vilken kommun tillhör jag? Kan jag vända mig till Hässleholms kommun med tanke på att jag är inlagd där eller är det Malmö där jag tidigare varit inlagd och folkbokförd eller är det Karlskrona som jag ska vända mig till ifall det är något?

Vänligen

Gäst

Kommentarer

Hej
Det är inte kommunen där anstalten är belägen som har ansvaret och som du ska vända dig till, utan hemkommunen. I ditt fall blir det Karlskrona där du är folkbokförd.

I 16 kapitlet 2 § Socialtjänstlagen så står det att den kommun där den enskilde är folkbokförd har samma ansvar som en placeringskommun under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun.
Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter