Professionella

Hej soctanter!

Först och främst vill jag tacka er för att ni finns. Personligen är er expertis till stor hjälp i skolarbetet, särskilt då jag saknar arbetserfarenhet. Nu är jag nyfiken på vilken utbildning ni har? Och hur lång erfarenhet har ni av socialt arbete? Jag har fått i uppgift att argumentera för varför jag jag värderar er expertis som just expertis, och er som professionella.

Tack på förhand!
Mvh Socionomstudenten

Socionomstudent

Kommentarer

Hej

Vad roligt att du har nytta av vårt forum. Det är mycket glädjande att höra att vi även når ut till studenter eftersom ni är framtidens yrkesverksamma socialarbetare. De inlägg och frågor som ställs i forumet är ett axplock av den sociala problematik som en socialarbetare kan komma att mötas av i sitt dagliga arbete beroende på var man väljer att jobba.

Vår ambition är att Soctanter på nätet ska vara ett levande forum dit såväl yrkesverksamma socionomer som andra yrkesgrupper och föreningar ska kunna vända sig för att lyfta frågor och föra en öppen dialog. Ju fler vi når och ju fler som kommer med synpunkter och bidrar till forumets kunskapsbank, desto större blir vinsten för våra medborgare.

Utbildningsbakgrunden hos soctanterna har varierat sedan forumet startade år 2007. Samtliga soctanter är och har varit socionomer och de män och kvinnor som tjänstgjort som soctanter har i olika utsträckning haft en bredare högskole- och universitetsutbildning. Några av oss har en master i socialt arbete och andra har utbildningar som visserligen ligger utanför sfären socialt arbete men som vi ändå kan använda oss av i vårt dagliga arbete.

Även arbetslivserfarenheterna skiljer sig mellan oss som arbetar och har arbetat som soctanter. Några har arbetat med missbruksfrågor och andra med försörjningsstöd. Vi som i nuläget arbetar som soctanter har en bakgrund i socialt arbete med myndighetsutövning och som socialrådgivare.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att vi, i de lägen då vår egen kompetens inte räcker till, tar hjälp av yrkesverksamma inom mer specifika områden. Vi har så kallade resurspersoner eller livlinor inom såväl enheter inom socialtjänsten som externa samarbetspartners och aktörer som vi använder oss av för att säkerställa kvaliteten på våra svar. Detta då det inte sällan inkommer frågor av komplex karaktär som kräver en djupare diskussion och olika typer av spetskompetens.

Hoppas att vi lyckats ge dig ett svar som motsvarar dina förväntningar. Har du fler funderingar så är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna (professionella men inte experter)

Soctanter