Antal Handläggare

Hej - min andra fråga på detta forum.

Hur många socialsekreterare finns det som handlägger ansökningar om försörjningsstöd på dessa stadsdelsförvaltningar idag:

Rosengård

Husie

Södra innerstaden

Kirseberg

Centrum

Mvh, Mrs Nyfiken

nyfiken

Kommentarer

Hej!

Vad roligt att du återkommer och har nytta av vårt forum!

Inom de olika stadsdelarna så ser det organisatoriskt lite olika ut. Vissa stadsdelar har såväl ett mottagningsteam som ett resurs- och arbetsmarknadsteam, medan andra stadsdelar inte har någotdera. Till mottagningsteamet vänder man sig om man inte tidigare haft ekonomiskt bistånd eller om det var längesedan man senast fick försörjningsstöd. Resurs- och arbetsmarknadsteamen arbetar med att handlägga ärenden avseende fortsatt ekonomiskt bistånd.

I nuläget finns det totalt 23 handläggare avseende försörjningsstöd i Rosengård, tre handläggare i Husie, tjugofem handläggare i Södra innerstaden, tio handläggare i Kirseberg och femton handläggare i Centrums stadsdelsförvaltning.

Om du undrar över något mer som rör de specifika stadsdelarna så kan du kontakta dem direkt genom att ringa nedanstående nummer. Du kan också ringa till Malmö Stads växel och be dem koppla dig rätt.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 33 69
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Hoppas att vi lyckats stilla din nyfikenhet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter