Vad Innebär Ungdomsvård Av Socialtjänsten?

Hej!

Min fråga är följande.

Om man som ung (ca 16år) har gjort något ganska grovt brott, så kan man dömas till sluten ungdomsvård men även till öppenvård med samtalskontakt på socialtjänsten. Min fråga är vad är det socialtjänsten erbjuder i en sådan "öppenvård med samtalskontakt" och hur ser en sådan vård ut? Var kan man hitta fakta om detta på internet? Vet ni om det finns någon statistik på vad som händer med ungdomar efter att vården avslutas?

Tacksam för svar, Mvh Sara

sara

Kommentarer

Hej!

Om man dömts till öppenvård så kan vården handla om att man träffar en socialsekreterare på regelbunden basis för samtal kring kriminalitet och hur man kan hitta strategier för att förhindra och förebygga att man åter hamnar i kriminalitet. Exakt hur samtalen går till varierar beroende på såväl stadsdel som kommun. För att få veta hur det ser ut i en viss stadsdel så kan man ringa till enheten barn och familj i den stadsdel det gäller. Där kan du också få information kring vilken statistik som finns att tillgå. Du kan ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be att få bli kopplad rätt.

Om du är intresserad av att få mer information om ungdomstjänst så hittar du information om detta nedan:

http://malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom...

Via länken nedan kan du ladda ner rapporten ”Insatser för unga lagöverträdare - En systematisk sammanställning av översikter om effekter på återfall i kriminalitet” från 2008. Här kan man bland annat läsa om vilka typer av insatser som anses ha effekt i arbetet för att förebygga fortsatt kriminalitet hos ungdomar.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8799/2008...

Vi hoppas att vi har besvarat din fråga och att du vet vart du ska vända dig för att få svar på eventuella följdfrågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter