Avslag

Hej
Jag undrar vad menas med att ansökningen avvisas? Är det samma som avslås?

Katarina

Kommentarer

Hej!

Nej, att avvisa och att avslå är inte samma sak. Om din ansökan har avvisats har handläggaren av någon anledning inte kunnat pröva själva sakfrågan och därmed inte kunnat komma fram till om din ansökan ska beviljas eller avslås. Då kan det vara aktuellt att lämna in en ny ansökan. Om du inte redan har fått information om vad det beror på i ditt fall kan du höra med din handläggare.

Om din ansökan däremot har avslagits innebär det att ärendet har tagits upp, prövats och lett till ett beslut i saken. Då ska du också ha fått information om hur du kan överklaga beslutet och inom vilken tid du måste lämna in din överklagan. Ett exempel på när något avvisas kan då vara om överklagan inte inkommit i rätt tid. Då kommer den inte att tas till bedömning, utan avvisas direkt.

Hoppas att du har fått klarhet kring begreppen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter