Handläggare

Hej!

Vad gör jag egentligen om jag känner det som om att min handläggare använder rent tjänstemissbruk mot mig?

För att göra min historia någorlunda kort drar jag det här i korta drag.

Det verkar som om att när beslutet går mig emot blir jag aldrig delgiven dem. Lite svårt eller rättare sagt helt omöjligt att överklaga då. Jag har haft kontakt med hennes enhetschef: men ett av två svar hon lyckades framföra var att: Ville jag ha fler än 10 kopior på beslut jag aldig har erhållit ville hon ha betalt för kopiorna.

Mitt första mail till henne handlade i första hand om att jag helt enklet vill ha en mer mänsklig handläggare som jag kan lita på, men det var enlig hennes egna ord inte möjligt då hon skrev att: Så länge du erhåller försörjningstöd kommer du att ha henne som handläggare

Jag har gjort en jo-anmälan men vem vet hur lång tid det tar för Jo att utreda mitt fall......

Är det verkligen helt omöjligt att be om att få en annan handläggare?

Tilläggas kan att i princip varenda gång jag sänder in en blankett om extra försörjningstöd tycks de mystiskt försvinna från brevlådan stående inne på medborgarkontoret.

vänliga hälsningar
oi001

Ps. jag vet att det finns en högre chef över handläggarens chef som jag har försökt få mailen till men den frågan svarar inte min handläggare på ens, men den kanske ni kan ge mig?

oi001

Kommentarer

Hej!

Vi har redigerat ditt inlägg något av sekretesskäl.

Precis som du skriver så är en förutsättning för att man ska kunna överklaga ett beslut att man får ett skriftligt sådant. Om det är så som du skriver att avslagsbesluten inte når dig så kanske man får hitta andra rutiner för hur du tar emot dina beslut. Om du inte kan diskutera detta med din handläggare så kan du försöka ta upp detta med hennes chef eller enhetschefen.

Du berättar att du redan varit i kontakt med din handläggares närmsta chef (sektionschef) och att du även vill komma i kontakt med enhetschefen för att framföra dina klagomål. Du skriver även att du gjort en anmälan till justitieombudsmannen. Mer information om hur lång tid det kan ta att utreda en JO- anmälan hittar man på deras hemsida:

https://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Langua...

Om din handläggare begår tjänstefel eller agerar på ett olämpligt sätt gentemot dig så kan du även vända dig till Socialstyrelsen. Hit kan man vända sig om man känner att man inte blir lyssnad på eller tas på allvar eller om man tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet.

Du kan alltså vända dig till Socialstyrelsen som utövar tillsyn över socialtjänsten och klaga. När de har tagit emot en anmälan tar de ställning till om de ska öppna ett tillsynsärende eller inte. Bland annat kan de begära in olika handlingar som redogör för vad som har hänt. För att läsa mer om hur man kan gå tillväga för att klaga på socialtjänsten så kan du gå in på länken nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

För att komma i kontakt med din handläggares enhetschef så kan du kontakta Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be om att bli kopplad till den person du söker eller för att be om mejladressen.

Du undrar också om det är omöjligt att bli tilldelad en annan handläggare. För att få byta handläggare så ska det finnas starka skäl. Detta är också något som du kan framföra till enhetschefen.

Vi hoppas att vi har besvarat dina frågor. Du är välkommen åter om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter