Gymnasiet

hej jag känner att jag har svårt att koncentrera mig i skolan jag har även svårt att göra läxorna i god tid. jag har missat mycket i skolan och det är bara början av gymnasiet första ring ... vet ni vad jag ska göra ?

Gäst

Kommentarer

Hej!

Att börja gymnasiet och komma till en ny miljö, nya lärare och nya klasskamrater och därtill nya ämnen kan vara såväl omtumlande som påfrestande. Vi vet inte hur dina hemförhållanden ser ut men om du har någon i din närhet, antingen föräldrar, syskon, annan anhörig eller vän som du skulle kunna prata med så kan det vara skönt att dela med sig av sina tankar.

Det är lätt att känna sig stressad när man väl halkat efter men det finns hjälp att få och vi är glada att du hittat hit. En idé skulle kunna vara att du pratar med läraren i de ämnen där du har svårast för att koncentrera dig och där du inte riktigt hinner med för att gemensamt hitta en lösning.

Kanske är det något särskilt som tynger dig och som gör att du inte kan fokusera helt på dina studier. Ungdomar och föräldrar till ungdomar mellan 12-21 år kan vända sig till Plattform Malmö som är en öppen samtalsmottagning. Saker man kan prata om kan exempelvis vara just hur det fungerar i skolan eller om relationer med kompisar. Du kan antingen vända dig dit själv eller så kan du göra det tillsammans med dina föräldrar. Telefonnumret dit är 040 - 34 05 50 och du kan också chatta med Plattform Malmö genom att gå in via nedanstående länk:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Om du känner att du vill prata med någon utanför skolan så kan du vända dig till Ungdomsmottagningen. Där finns det möjlighet att skapa en samtalskontakt som kan hjälpa dig att hitta lösningar på din situation. På länken nedan finner du en lista över alla ungdomsmottagningar i landet. Under bokstaven M finner du Malmös mottagningar som du kan klicka dig vidare på för att få mer information:

https://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/

Vi hoppas att du har fått input i hur du kan gå tillväga. Du får väldigt gärna återkomma om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter