Vill Byte Min Händläggare.

Hej
jag vill veta -jag bor på triangle.jag får social bidrag men jag är inte nöjd med min händläggare .
jag vill veta kan jag byte min händläggare ? var och vem ska hjälpa mig om jag vill byte min händläggare och annan händläggare istället?

händläggare

Kommentarer

Hej!

Om man vill byta handläggare eller har klagomål på den man har så bör man ta kontakt med dennes chef för en diskussion om att eventuellt få byta handläggare. Du kan ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla dig till rätt person.

Om man anser att man blivit allvarligt felbehandlad av socialtjänsten och upplever att ingen lyssnar på ens klagomål kan man vända sig till socialstyrelsen. Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som kontrollerar att all vård och omsorg följer lagar och regler, och socialtjänsten är en del av det. Vem som helst kan anmäla ett klagomål till Socialstyrelsen. I nedanstående länk finner du mer information om hur du anmäler fel till socialstyrelsen:

https://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

Vänligen

Soctanterna

Soctanter