Dödsfall

det har skett ett dödsfall i min familj. I o med detta kommer jag inte att vara arbetsökande på ca en månad minst då jag måste ordna begravning bouppteckning osv. Vad gör jag? Vilka intyg behövs och liknande?

Nikki

Kommentarer

Hej!

Det är alltid tråkigt och sorgligt när ett dödsfall inträffar bland nära och kära.

Du säger att du inte kommer att kunna vara arbetssökande under ca en månad pga dödsfallet. Du måste diskutera detta med din handläggare på arbetsförmelingen/socialtjänsten, som har att förhålla sig till sina regelverk vad gäller dödsfall inom familjen i förhållande till a-kasseersättning/ekonomiskt bistånd.

Om du till följd av dödsfallet mår psykiskt dåligt och därför inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande får du kontakta läkare för eventuell sjukskrivning.

Hoppas att du har fått någon vägledning genom svaret.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter