Hemterapeut

Postat: 2009-12-12 12:49

Hej

Jag har hört om en insats där man får en hemterapeut som hjälper en i hemmet. Vad jag undrar är vem som kan få en sådan insats, vad de kan hjälpa till med och vem som kan ge ett sånt bistånd?

Jonny

Kommentarer

Postat: 2009-12-14 11:46

Hej

Vi är lite osäkra på vad du menar med en hemterapeut. Inom kommunen finns anställd hemtjänstpersonal som kan utföra sysslor i hemmet. De sysslor som personalen utför är behovsprövade utifrån socialtjänstlagen, det vill säga när du ansöker om hjälp i hemmet gör en biståndshandläggare en bedömning av vad du klarar av eller inte klarar av. Det man inte klarar av själv eller kan få tillgodosett på annat sätt, kan man få hjälp med av hemtjänsten. Utöver omsorg av den enskilde kan hemtjänstpersonalen tillexempel utföra praktiska sysslor som städning och tvätt. Alla medborgare kan ansöka om bistånd men det är inte alla som har rätt till det. Det kan också vara en fråga om att man vill ha fler insatser än dem man beviljats. Är man missnöjd med beslutet har man rätt att överklaga.

Om du vill veta mer ska du kontakta en biståndshandläggare på vård och omsorg i den stadsdel som du tillhör. Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör kan du via växeln på telefon 34 10 00 bli kopplad till rätt stadsdel eller söka stadsdel efter din adress via malmo.se

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter