Hemtjänst, Färdtjänst, Lss

Hej

Jag har en funktionsnedsättning pga min ME ( http://www.fass.se/LIF/lakarbok/artikel.jsp?articleID=204323 ) som gör att jag skulle behöva hjälp. Jag lever ensam men tvingas i dagläget be mina anhöriga om hjälp med såväl städ som tvättning, inköp och matlagning. Det är inte så att de är här hemma och ordnar med min mat varje dag utan de lagar storkok som fryses in i portionsförpackningar för att jag ska få lagad mat. Max 1 gång i vecka har jag energi att laga mat själv och då blir det oftast "lätta" och snabba saker för att jag ska klara av det.
Att åka kommunalt = omöjligt för mig i det vardagliga. Jag är 100% beroende av min bil, men många gånger blir jag isolerad pga att jag inte har möjlighet att köra pga den kognitiva förmågan. Därav undrar jag även ang hemtjänst.

Jag har försökt kolla runt på nätet och försökt rodda ut i vilken ende man ska början. Och så har jag läst om handikappersättning också, men känns som jag inge blir något klokare.

Jag vet inte om jag är berättigad till LSS eller inte eller om det bara är vanlig hemtjänst. Vet inte heller vad skillnaden är mellan de olika.

Vart ska man börja? Jag vet ju att det för personer med psykiska funktionshinder finns personliga ombud, men jag har en neurologisk sjukdom som gör att jag behöver hjälp. Är det soc eller läkare eller kurator eller försäkringskassan eller vem?
Känner mig som ett enda stort frågetecken.

Och hur annorlunda är det olika kommuner? Just nu bor jag fortfarande i malmö, men ska flytta till trelleborg så det är väl där jag kommer kunna ta tag i detta, men som sagt. I vilken ende börjar man. Hur vet man vad man ska söka? Och kan man få hjälp i allt det här processandet så det blir rätt på det ?

Tacksam för all hjälp jag kan få

Litehjälp

Kommentarer

Hej

Eftersom delar av dina frågor besvarats tidigare kommer vårt svar att baseras på denna information. LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du har rätt att ansöka om LSS hos vård och omsorg i din kommun, de gör sedan en bedömning utifrån bland annat läkarintyg om du är berättigad till stöd enligt LSS. Du kan läsa mer om LSS här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm.
Du ska även vända dig till vård och omsorg i din kommun för att ansöka om hemtjänst. En biståndshandläggare inom socialtjänstens vård och omsorgsenhet kommer att bedöma, efter en individuell prövning, om du har rätt till hjälp eller inte.

Vid bedömningen tittar man på vad personen klarar av och inte klarar av, finns det läkarintyg som styrker eventuellt sjukdomstillstånd tas det tacksamt emot. Ibland behöver man komplettera med en arbetsterapeuts bedömning. De kan göra en form av funktionsbedömning, men även titta på om det finns något hjälpmedel som kan underlätta för den enskilde.

Om man anser att man fått ett felaktigt beslut har man rätt att överklaga genom förvaltningsbesvär. Om bedömningen görs att du är berättigad till hjälp kan du få hjälp med saker som du inte klarar själv eller kan få tillgodosett på annat sätt. Det kan innebära att när det gäller serviceinsatser kan hänvisning ske till make/maka, sambo eller andra anhöriga som delar hushållsgemenskap. Däremot finns inte stöd i lagen för att, vid prövning av rätt till bistånd, ställa krav på att make/maka eller annan närstående som bor i samma hushåll ska ta ansvar för den andres personliga omvårdnad.

Man kan få hjälp från hemtjänsten med sin hygien t.ex. dusch, man kan även få hjälp med praktiska sysslor i hemmet såsom städ, tvätt, matdistribution/måltidsservice etc. om man inte klarar det själv och inte kan tillgodose det på annat sätt.

Om du vill ansöka om färdtjänst hos Trelleborgs kommun kan du läsa mer om färdtjänst samt hur du kontaktar vård och omsorg i Trelleborg om du använder länken nedan:
http://www.trelleborg.se/vard-omsorg/fardtjanst/

För att få mer information om personligt ombud i Skåne rekommenderar vi att du kontaktar dem. Mer information om och kontaktuppgifter till personligt ombud i Skåne hittar du via denna länk: http://www.po-skane.org/fa-mer-information-om-personliga-ombud-5.php

Om du ska ansöka om handikappsersättning ska du vända dig till Försäkringskassan. Mer information om handikappsersättning hittar du här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikap...

Har du kontakt med sjukvården kan det vara en god idé att söka kontakt med en kurator, de kan ofta hjälpa till med frågor som rör vård och omsorg, ansökningar m.m.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor annars är du välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter