Hjälp I Vardagen

Hej

Min mamma har någon form av psykisksjukdom och är sjukpensionär. Hon isoerar sig i sin lägenhet hela dagarna och äter nästan ingenting och blir därför på dåligt humör ofta. Jag skulle vilja hjälpa henne så att hon får lite rutiner och kommer ut om dagarna. Vad finns det för möjlighter för henne att få hjälp från soc?

Lisa

Kommentarer

Hej

Vi rekommenderar dig att kontakta vård och omsorg i den stadsdel där din mamma bor. Du kommer i kontakt med dem genom att ringa till Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be om att få bli kopplad till vård och omsorg. Inom vård och omsorg finns det en del stödinsatser för psykiskt funktionshindrade medborgare. Det kan vara insatser som kontaktperson eller ledsagare. Dessa personer arbetar enligt olika uppdrag men i deras arbetsuppgifter kan ingå att exempelvis ledsaga någon utomhus, i fritidsaktiviteter och liknande. Efter att kontakten har tagits kommer en biståndshandläggare inom socialtjänstens vård och omsorgsenhet att bedöma, efter en individuell prövning, om din mamma har rätt till hjälp eller inte. Tänk på att det är viktigt att det är din mamma som gör ansökan och efterfrågar hjälpen.

Vid bedömningen tittar man på vad personen klarar av och inte klarar av, finns det läkarintyg som styrker eventuellt sjukdomstillstånd tas det tacksamt emot. Ibland behöver man komplettera med en arbetsterapeuts bedömning. De kan göra en form av funktionsbedömning, men även titta på om det finns något hjälpmedel som kan underlätta för den enskilde.

Om man anser att man fått ett felaktigt beslut har man rätt att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter